Hráz na Jodánu se musí zásadně zpevnit

Aktualizováno 7. ledna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

protržená hráz na Jordánu před Vánocemi - foto město Tábor

Je nutné stabilizovat provizorní hráz na dně rybníku Jordán i odtok vody do Tismenického potoka. Dohodlo se na tom vedení stavby revitalizace táborského rybníku, na kterém se před Vánocemi provizorní hráz protrhla. Oznámila to táborská radnice.

Bezpečnostní přeliv, kterým voda v současné době z horní poloviny nádrže odtéká, bude zkapacitněn na průtok cca 6 m3/s. Současně se připraví místo, kde se v případě potřeby vytvoří jednoduchým zásahem další možnost k převedení vody, aby nedošlo k přelití hráze přes korunu.

Pevnost hráze stavbaři zvýší tak, aby odolala náporu vody o průtoku cca 15 m3/s. Hráz se na návodní straně zatěsní, aby po poklesu hladiny byl odtok minimální.

Hráz pracovníci nepřetržitě monitorují. Opatření jsou stanovena s ohledem na to, že se předpokládá současná funkce hráze po dobu cca šesti následujících měsíců. Po opadnutí vody budou provedeny stavební úpravy u vtoku do štoly tak, aby bylo vyloučeno opakování situace, kdy do Tismenice unikne s vodou větší množství sedimentu a bylo možno bezpečně pokračovat.

V průběhu příštího týdne zahájí prošetřování úniku sedimentu a ryb do Tismenice Česká inspekce životního prostředí. Škodu na rybách odhaduje zatím přibližně Tábor v řádu statisíců. Řešení případných škod způsobených Povodí Vltavy bude možno vyčíslit podle jeho vyjádření nejdříve kolem pololetí, kdy opadne voda a bude možno škody zjistit.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství