Hráz Dyje je zpevněná a zabezpečená proti bobrovi

Aktualizováno 2. ledna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Naše voda - řeka v ČR IMG_1294

Levobřežní hráz řeky Dyje na nábřeží Antonína Dvořáka, kterou v minulosti poškodil bobr evropský, se konečně dočkala své opravy. Připomíná to server prvnizpravy.cz.

„Stavba je dokončená od začátku prosince. Již v roce 2009 totiž Povodí Moravy zjistilo, že levobřežní ochranná hráz řeky Dyje ve Staré Břeclavi na nábřeží Antonína Dvořáka je vážně narušená činností bobra evropského. V hrázi zjistili pracovníci několik desítek nor bobra a docházelo k propadání hráze,“ uvedl Jarmil Goldman z oddělení vodního hospodářství a ovzduší odboru životního prostředí břeclavské radnice.

Jak dodal, na základě mimořádné technicko-bezpečnostní prohlídky pak zástupci Povodí Moravy zjistili, že situace je opravdu vážná a v případě provodní hrozí reálné nebezpečí, že by se hráz mohla protrhnout. „Akce byla rozdělená do dvou etap s tím, že první etapu museli pracovníci Povodí Moravy uspíšit. Proto opravili nejkritičtější úsek v délce sedmdesát metrů.  S druhou etapu pak začali v druhé polovině roku 2011,“ uvedl Goldman.

Podle břeclavské radnice duhá etapa zahrnovala opravu ochranné hráze v délce šest set padesát metrů,a to štětovou stěnou, která byla vybudovaná v ose hráze. Následovala také oprava třísetmetrového úseku pravého břehu kamennou rovnaninou.

„Toto řešení zajistí stabilitu hrází a tím protipovodňovou ochranu města Břeclavi a současně zachová možnost dostatečného prostoru pro výskyt a život bobra evropského. Oprava levého břehu štětovou stěnou zajišťuje stabilitu hráze, na pravém břehu je možnost výskytu bobra v úseku s bermou, což je prostor mezi hrází a vodním tokem. Úsek bez bermy opevnili pracovníci kamennou rovnaninou,“ doplnil Goldman.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/hraz-je-zpevnena-zabezpecena-proti-bobrovi/

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině