Hráz dělící Jordán bude dokončena v polovině července

10. července 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

Jordan - foto město Tábor

Přes prodloužený víkend v rámci revitalizace významně pokročila výstavba provizorní dělicí hrázky přes táborský rybník Jordán. Dokončena by měla být zhruba v polovině července, uvedlo dnes město Tábor.Poté bude osazeno potrubí pro napájení štičí líhně a obnoveno snižování hladiny pomocí násosky a tohoto potrubí. Současně je dokončena šachta objektů uzávěrů. Pokračuje betonáž ostění beztlakové štoly.

„Protože se množí dotazy na odlov ryb v dolní části, sdělujeme, že k prvotnímu odlovu za použití elektrického proudu dojde poté, co bude dokončena dělicí hrázka, položeno potrubí do štičí líhně a zahájeno odpouštění pomocí násosky. Fakticky předpokládáme někdy v polovině srpna,“ oznámil Karel Hotový na webu města Tábor.

Slovení definitivní, pomocí sítí, bude provedeno až poté, co bude voda téměř vypuštěna, tedy zůstanou pouze lokální místa s vodou a zbylými rybami. Toto by mohlo nastat v září. O termínech těchto akcí budeme na tomto místě informovat.

Deště, které se vyskytovaly v minulém týdnu, zvedly hladinu Jordánu o 5cm.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství