Hranice usilují o přirozená protipovodňová opatření

Aktualizováno 16. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zatímco stát připravuje výkupy pozemků pro vznik vodního díla Skalička, město Hranice se v brzké době pustí do vyjednávání ohledně tří suchých poldrů na Hranicku. Píše o tom Přerovský a hranický deník.

Ty by měly vzniknout v lokalitách V Končinách, ve Lhotce a Pod Hůrkou. Protipovodňová opatření v regionu tak v následujících letech pravděpodobně zaznamenají velký posun vpřed. Příští rok uplyne již dvacet let od nejničivějších povodní v naší novodobé historii, při nichž zahynulo 49 osob, a škody se vyšplhaly na 63 miliard korun. Velká voda výrazně zasáhla i hranický region.

Zabránit podobné pohromě by v budoucnu měly mimo jiné suché vodní nádrže v oblastech Lhotka, V Končinách a Pod Hůrkou, o nichž nyní bude město Hranice jednat s příslušnými orgány i obcemi. „Každý poldr by spadal pod někoho jiného. Poldr Lhotka na Ludině by spravovalo Povodí Moravy. Nádrž V Končinách, která by zajišťovala řeku Ludinu, tu by měly v péči Lesy České republiky, a třetí, která by de facto neležela na žádném vodním toku, ale chránila by oblast před Bezejmenným potokem, by upravovalo město samo,“ vysvětlil mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Suchá nádrž V Končinách by vznikla na katastrálním území obcí Olšovec a Střítež nad Ludinou. Poldr Lhotka by byl vybudován na území stejnojmenné obce a Olšovce. „U poldru nad městem budeme posuzovat ekonomickou výhodnost. Podobný proces bude probíhat i u dvou zbylých poldrů, ale tam již v režii správců vodních toků. Laicky řečeno jde o to, zda se nádrže vyplatí, pokud se srovnají náklady na vybudování a případné škody,“ uvedl dále mluvčí.

Suché nádrže mají sloužit k zachycování přívalových povodňových průtoků na Ludině, Veličce a Bezejmenném potoce nad zástavbou města Hranice a jejich tlumení na neškodný odtok.  Mezi další plánovaná protipovodňová opatření patří také rozšíření jezu na řece Bečvě, ohrazování řeky a  především dlouho diskutovaná výstavba vodního díla Skalička. Realizace projektu dostala v tomto roce definitivně zelenou, ačkoliv dodnes není rozhodnuto, zda se bude jednat o suchý poldr, či přehradu se zásobami vody.

Zdroj: Přerovský a hranický deník, ilustrační archiv Naše voda (poldr)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině