V Hradci klestí nálety podél břehů Orlice

23. listopadu 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

IMG_5073

Po obou březích koryta vodního toku Orlice v Hradci Králové mezi mostem Na okruhu a mostem Klapák bylo v pátek zahájeno odstraňování nesouvislého náletového porostu, který snižuje průtočnou kapacitu koryta a negativně ovlivňuje odtokové poměry v dané lokalitě.

Oznámilo to Povodí Labe. Práce budou probíhat v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a potrvají přibližně týden.
Do koryta vodního toku Orlice nebude jiným způsobem zasahováno.  K zamezení pařezové výmladnosti pokácených dřevin je možné využít nátěr herbicidního přípravku aplikovaný pouze na čerstvou řeznou ránu dřeviny.
Naše voda, ilustrační foto
Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině