Hospodařit ekologicky na střeše Evropy má smysl také kvůli vodě

25. března 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

rašeliniště Šumava MG_5975_Foto-Pavel Němčák2

Postupné zvyšování ploch začleněných do ekologického režimu v ČR má z hlediska ochrany vod dopad na velkou část Evropy. Poukazuje na to Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO v souvislosti s tím, že ČR je důležitým evropským rozvodím.

„Naši sedláci nevnímají vodu jen jako vstup do zemědělské výroby. Neznečištěná voda je pro něvelmi důležitá. V sušších oblastech s ní hospodaří stejně šetrně, jako efektivně ji využívají tam, kde je jí nadbytek,“ říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO. Ekologičtí zemědělci mají podle ní nemalý podíl na posilování retenční schopnosti krajiny. Dodržování osevních postupů, šetrné zacházení s půdou, péče o travní porosty, nebo krajinné prvky, včetně budování drobných vodních děl, pomáhá ochraně životadárného zdroje.

Ačkoliv zemědělská činnost obecně ovlivňuje znečistění vod, ekologičtí zemědělci si dávají záležet, aby jejich farmy k tomu nepřispívaly.„Uzavřený koloběh organické hmoty na statku patří k jednomu ze základních principů ekologického zemědělství. Do půdy dává tolik statkového hnojiva, kolik farma vyprodukuje. Nepoužívají se syntetická hnojiva, natož v nadměrném množství, takže se z ekologicky obhospodařovaných ploch nedostává do vodních tokůnadbytečné umělé hnojivo, které způsobuje například nepřiměřené rozmnožování sinic. A že se jedná o nemalý problém, pociťujeme v létě všichni,“ vysvětlila Klára Kantorková ze svazu PRO-BIO.

Územím ČR prochází tři evropská rozvodí. Už ve škole se děti učí, že voda od nás míří do Severního, Baltského a Černého moře. Ovšem jaká voda to bude, až tyto děti dospějí, zda znečištěná chemizovaným konvenčním zemědělstvím, nebo naopak, záleží na nastavení podmínek.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině