V Horské Kamenici začala rekonstrukce vodojemu

Aktualizováno 21. března 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodoj

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci 35 let starého vodojemu v Horské Kamenici, jež je částí města Železný Brod, uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem se nachází na severním okraji obce Horská Kamenice, v místní lokalitě V Končinách. Jde o vodojem před spotřebištěm, který byl uveden do provozu roku 1981. Je to zemní jednokomorový vodojem s objemem 100 m3, který je tvořen jednopodlažní budovou se suterénem, k níž je přisazena akumulační komora. Vodojem je velmi špatném technickém stavu, což odpovídá tomu, že je vystaven jak nepříznivým vlivům horského počasí, tak vysoké vnitřní vlhkosti. Důsledkem jsou poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu. Zdivo, tepelná izolace a omítky jsou hloubkově narušené a vypadané. Také střecha je v havarijním stavu, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde
k výstavbě nové nadzemní části objektu se sedlovou střechou. Mezi přítokovým a odtokovým potrubím bude proveden havarijní obtok s tlakovým redukčním ventilem pro dočasné přímé zásobování obce během rekonstrukce a v pozdějším provozu při čištění akumulace. Dojde také k úpravám v areálu vodojemu, např. ke zpevnění části příjezdové cesty a opravě oplocení. Co se týče technologie, bude vyměněno veškeré potrubí
a armatury v armaturní komoře i akumulaci, přičemž nové potrubí bude z nerezu a armatury litinové. V souladu s normami budou provedena rovněž komplexní vzduchotechnická opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu. Rekonstruována bude také elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2016. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 98,8 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace