Hořovice budou do roka chráněny před stoletou vodou

14. prosince 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

100_0131 déšť z auta

Povodí Vltavy, státní podnik, začíná se stavbou protipovodňových opatření v Hořovicích na Červeném potoku. Uvedla to dnes Zuzana Ambrožová z tiskového oddělení podniku.

Místní obyvatelé tak budou chráněni před hrozbou stoleté vody. Celkové náklady protipovodňové ochrany v Hořovicích dosáhnou 21,6 milionu korun, z toho náklady na vlastní realizaci opatření téměř 18,5 milionu korun.,,Hořovice dosud neměly systematickou protipovodňovou ochranu a díky budovaným ochranným zdím, hrázím a rozšířením koryta Červeného potoka a jeho kapacity bude moci městem bez větších škod projít stoletá voda,“ vysvětlil Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.

V Hořovicích se jedná o stavbu, jejímž hlavním cílem je protipovodňová ochrana zastavěné části města. Připravovaná opatření řeší ochranu před záplavami z Červeného potoka v úseku mezi říčními kilometry 12,9 – 13,3 až do úrovně stoleté vody, tedy průtoku Q100. V Hořovicích v minulosti v tomto úseku docházelo k takzvanému vybřežování velké vody, což znamená, že voda opouštěla své koryto a zaplavovala okolí vodního toku již při desetileté povodni.

Účelem stavby jsou protipovodňová opatření – rozšíření koryta, výstavba ochranných zdí, prohrábka dna a ohrázování koryta, která vedou k zlepšení odtokových poměrů v dané části města. Předpokládané ukončení stavebních prací bude v říjnu roku 2012.

Červený potok je středně dlouhý tok, pramenící na severní straně Brd poblíž vrchu Houpák v nadmořské výšce 775 m n. m. Červený potok je dlouhý 18 kilometrů a plocha jeho povodí činí 224 km2. Do  řeky Litavky se vlévá poblíž Zdic. Název se odvozuje od zpravidla načervenalé barvy, kterou míval potok díky vysokému obsahu železa. To souviselo s těžbou železné rudy na Jedové hoře nad dnešní Záskalskou přehradou.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině