Hořejší rybník u Rokytky v Praze se revitalizuje

12. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Rybářství a rybníkářství

revitalizace Horní rybník IMG_1667

Hořejší rybník, jak píše facebooková verze portálu Naše voda, patří k historickým pražským rybníkům, který byl zanesen v mapách již v roce 1840.

Původně jím protékala říčka Rokytka, rybník přitom sloužil k rybochovným účelům a jako zásobárna vody nedalekého Kejřova mlýna. Náhon mlýna se zachoval dodnes. Poslední úprava a rekonstrukce tohoto rybníka proběhla v roce 1961, kdy zde bylo postaveno přírodní koupaliště, upraven přítok a koryto Rokytky dělící hrází a břehy byly opevněny betonovými tvárnicemi.

V současné době probíhá revitalizace Hořejšího rybníka. V plánu je odtěžit celkem 25 000 kubíků sedimentu, jehož část bude použita na rekultivaci pozemku pod hrází, a dále pro založení nového lesa v Hrdlořezích, jelikož sediment nevykazuje znečištění. Současné betonové opevnění bude odstraněno a nahrazeno kamenným záhozem a zároveň budou repasována stavidla. Kromě toho se počítá s úpravou koryta řeky Rokytky.

Zajímavostí pro návštěvníky tohoto místa je zcela určitě kolonie zcela krotkých nutrií, která žije v blízkosti revitalizovaného rybníka a která je velkou atrakcí pro pravidelné a zejména náhodné chodce. Místo kolonie poznáme podle nasypaného krmení na břehu.

Facebook naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství