Hlučín má novou čistírnu a kanalizaci za 83 milionů

17. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

Hlučín slavnostně ve středu otevřel nově vybudovanou čistírnu odpadních voda a rozšířenou kanalizaci v části města. Informoval o tom Miroslav Pech Hlučín na webu města Hlučína.

Přípravné práce stavby odkanalizování s čištěním odpadních vod v lokalitách na Rovninách, Bobrovníkách a Darkovičkách byly zahájeny už v roce 2003 a celkové náklady na stavbu měly dosáhnout částky 230 milionů korun. Tento projekt ale musel být redukován a byly z něj vyloučeny městské části Darkovičky a Bobrovníky.

Následné práce na upravené projektové dokumentaci a při získání stavebních povolení byly v roce 2009 podkladem pro získání dotace z Operačního programu životního prostředí. Stavba byla financována prostředním Evropské unie z Fondu soudržnosti a z rozpočtu ČR prostřednictvím Státního životního prostředí. Celkové náklady dosáhly výše 83 milionů korun a z této částky zaplatily Vodovody a Kanalizace Hlučín, s r.o. celkem 22 milionů korun.

Stavba byla zahájena v září loňského roku a jako zhotovitel bylo ve výběrovém řízení vybráno sdružení firem Staspo, spol.  s r. o., Talpa – RPF,  s r.o. a Homola, a.s.

Práce probíhaly za provozu čistírny odpadních vod a krátce po jejich zahájení nastoupilo zimní období. V průběhu stavby bylo pro uvádění dílčích celků do provozu nutno dodržet Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci limitních hodnot pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do potoka Jasénka.

Na čistírně odpadních vod byla do stávajících objektů umístěna nová technologie v hodnotě 27 milionů korun. Nově byla instalována linka mechanického čištění, zahuštění kalu, regenerace kalu. Odvodnění kalu bylo změněno z pásového odvodnění na účinnější odstředivku. Vedle odstředivky byla také vybudována krytá skládka kalu, která umožní odvozy vyhnilého vylisovaného kalu ve větším množství a za snížených nákladů.

Celkem bylo na stavbě kanalizace na ul. Rovniny vybudováno1742 m kanalizace, z toho430 m odboček pro přípojky od nemovitostí. Nově bude napojeno 82 nemovitostí s 350 obyvateli. Kanalizace je svedena za potokem Jasénka do kalové čerpací stanice s přečerpáváním odpadních vod do stávajícího sběrače „B“ na ul. Rovniny, poblíž restaurace Hevil. Poděkování za pochopení ztíženého provozu a pohybu na ul. Rovniny patří všem dotčeným občanům.

Starosta města Pavol Kubuš vyjádřil uspokojení nad tím, že se podařilo dokončit tak rozsáhlou stavbu, kterou by si město v současné době pouze ze svého rozpočtu nemohlo dovolit. Ředitel VaK Hlučín, s r.o. Josef Tomíček zdůraznil především hladký průběh stavby, dodržení stanovených termínů a kvality provedených práci.

Zdroj: Město Hlučín

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace