V Hloubětíně vznikne nová vodní plocha z někdejšího koupaliště

8. května 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Hořejší rybník - IMG_1540

V blízkosti Hořejšího rybníka na okraji pražské čtvrti Hloubětín má do konce letošního roku vzniknout vyvýšená louka a nová vodní plocha z tamního původního koupaliště. Počítá s tím projekt „Revitalizace území pod Hořejším rybníkem“.

V minulosti se přitom pod Hořejším rybníkem nacházely podmáčené louky, vedlo zde koryto pražského potoka Rokytka a byl zde náhon na Kejřův mlýn. Podle některých historických pramenů se v území nacházel i rybník zvaný Dolejší. V 60. letech minulého století bylo pod rybníkem vybudované velké přírodní koupaliště se dvěma bazény napájenými vodou z Hořejšího rybníka. Dnes je pozůstatkem tohoto kdysi krásného koupaliště zbytek původního bazénu, který je v terénu dobře patrný. V 80. letech pak začala výstavba nového koupaliště severně od Hořejšího rybníka a původní koupaliště bylo zavezeno stavebním odpadem. Nové koupaliště ale nebylo nikdy dokončeno a dnes na jeho místě stojí obytné domy Kejřova parku.

Díky zanedbané údržbě zarostlo následně celé území náletovou vegetací, a stalo se také útočištěm bezdomovců. V současné době ale vznikají v okolí Hořejšího rybníka nové obytné domy, a právě proto přistoupil pražský magistrát spolu s firmou Star group Ltd., k revitalizaci části území mezi Rokytkou a náhonem na Kejřův mlýn. V rámci stavebních úprav bude v území vybudován nový rybník z pozůstatku původního koupaliště, který bude napájen vodou z Hořejšího rybníka. Z rybníka má voda odtékat zpět do náhonu. Součástí projektu je také úprava koryta potoka Rokytka.

Aktuální situaci dokumentuje ilustrační foto.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství