Hlavně na jihu Čech můžete u vody potkat motáka

Aktualizováno 6. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

moták pochop

Ačkoli je slovo moták známo spíše z vězeňského slangu, z biologického hlediska je moták druh chráněného ptáka obývající okolí rybníků. Píše o tom facebooková verze portálu Naše voda.

Nejhojnějším z motáků je Moták pochop (Circus aeruginosus), ptačí dravec, který trochu připomíná štíhlejší káně. Je dlouhý cca 45-50 cm, jeho váha dosahuje 500-900 gramů. Samice je kupodivu větší než světlejší samec, dožívají se cca 16 let. Tohoto dravce můžeme spatřit hnízdit koncem dubna v rákosí, hnízdo staví pouze samice. Samec loví potravu pro samici zahřívající vejce. Z nakladených 4-5 vajec se po zhruba 30-34 dnech vylíhnou mláďata. Po několika dnech pro ně loví potravu se samcem i samice.

Po uplynutí cca 35 dní mláďata začnou létat, ovšem potravu si ještě nejsou schopna ulovit. Stále je nejméně dva týdny musí krmit rodiče. S výjimkou období hnízdění žije moták samotářským životem. Moták loví zejména drobné savce, zmocní se i vodního ptáka, žáby, ropuchy, ale je schopen ulovit i rybu. Jeho dlouhé nohy s velkými ohnutými drápy mu umožňují ulovit kořist bez namočení ve vodě.

Moták pochop je nejhojnějším motákem ze tří známých druhů, s úbytkem vhodných biotopů ale mnoho motáků ubylo. Ke svému životu potřebuje rozsáhlé vodní plochy porostlé rákosinami, nejvíce jich nalézá v chráněných územích. Nejvíce motáků žije na jihočeských rybnících. Vrací se k nám hnízdit z Afriky a jižní Asie. Existují i stálé populace v západní Evropě, severozápadní Africe, na Blízkém východě, Madagaskaru a v Austrálii.

Moták pochop je v seznamu zvláště chráněných živočichů, v kategorii ohrožených.

Zdroj: Facebook Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství