Hladiny řek v Povodí Moravy jsou výrazně podprůměrné, nasycenost půdy vodou nízká

8. července 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

Povodí Moravy - nasycenost půdy - 8. červenec 2016

Na tocích, kde chybí vodní nádrže, eviduje státní podnik Povodí Moravy aktuálně výrazně podprůměrné průtoky oproti běžným průtokům v daném období. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Hranice sucha je aktuálně dosažena na 21 měřících místech.  K nejméně vodným řekám patří dlouhodobě toky v povodí Bečvy.  Hladiny sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly po většinu týdne setrvalé či mírně rozkolísané. Na konci týdne došlo v důsledku srážek u některých sledovaných jihomoravských toků k mírným vzestupům hladin.

V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky na většině sledovaných toků pohybovaly během týdne nejčastěji v rozmezí 10–70%. U toků zasažených srážkami v závěru týdne se jejich průměrné týdenní průtoky navýšily až na 110%. Nejmenších průtoků dosahoval v uplynulém týdnu Maršovský potok (3 %). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 32% a Dyjí v Nových Mlýnech 42% vody v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc červenec.

Hranice sucha na tocích ve správě Povodí Moravy registrujeme v profilech: Janov na Moravské Dyji, Ptáčov  na Jihlavě, Brtnice na toku Brtnice, Baliny na řece Balince, Dalečín na Svratce, Prostřední Poříčí na Křetínce, Vlaské a Raškov na řece Moravě, Šumperk na Desné, Kokory na Olešnici, Hranice na toku Velička, Rychtářov na Malé Hané, Kašava a Zlín na Dřevnici, Velká nad Veličkou na řece Veličce.

Povodí Moravy na všech vodních dílech zajišťuje odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 81 a 100%. S ohledem na možnost podobného výskytu sucha jako v roce 2015 začalo Povodí Moravy přehrady napouštět již od začátku tohoto roku. Naplněnost přehrad v tuto chvíli bez potíží pokrývá standardní odběry vody.

Vlhkost půdy se v uplynulém týdnu v orniční vrstvě na většině území Čech snížila, na Moravě naopak zvýšila. Přesto na území Moravy převládají oblasti s velmi slabým a slabým nasycením území vodou. V nízkých a částečně i středních polohách převládá vlhkost pod 50 % využitelné vodní kapacity (VVK). Na Moravě zůstává rozsáhlá oblast s vlhkostí pod 30 % VVK.

Naše voda, mapa nasycenosti půdy: PMO

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy