Hladiny moravských toků dnes mírně kolísají

2. března 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

plujici led-ilustrační foto

V průběhu včerejšího večera a noci na dnešek byly průtoky na tocích v povodí řeky Moravy setrvalé, případně mírně rozkolísané s dosažením 1. stupně povodňové aktivity v hlásném profilu Moravičany. Uvádí to zpráva Povodí Moravy.

Na Bečvě, především v horní části povodí, docházelo v důsledku teplot vzduchu nad bodem mrazu a odtávání sněhu i z vyšších poloh Beskyd a Javorníků k mírnému nárůstu průtoků s dosažením 1. stupňů povodňové aktivity na vodních nádržích Horní Bečva, Bystřička a 2. SPA na přítoku do VD Karolinka s ovlivněním ledovými jevy ve vodoměrných profilech na Malé a Velké Stanovnici.  

Na tocích v povodí řeky Dyje vykazovaly toky mírně klesající tendenci průtoků, v oblasti Českomoravské vysočiny byly stavy setrvalé nebo mírně rozkolísané

V povodí řeky Moravy dnes dochází k setrvalým až mírně rozkolísaným průtokům, v povodí řeky Bečvy pak k mírným nárůstům průtoků. „V povodí řeky Dyje očekáváme tendence průtoků mírně klesající, v oblasti Českomoravské vysočiny mírně rozkolísané,“ uvádí zpráva. 

Vodní díla transformují povodňové průtoky. Současné manipulace na nádržích jsou prováděny také s ohledem na zámrzy toků a výskyt ledových bariér. Na všech významných nádržích zůstávají i nadále volné retenční prostory.

Zdroj: Povodí Moravy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině