Hladina Orlíku by se mohla výrazně snížit kvůli povodním

28. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

DSCN1790 Orlík pohled shora

Členové Komise pro bezpečnost a Integrovaný záchranný systém (IZS) Středočeského kraje si prohlédli v rámci výjezdního zasedání Vodní dílo Orlík. Informoval o tom server prvnizpravy.cz s tím, že komise se tam seznamovala s historií výstavby přehrady.

„Přehrada je složena z celkem 33 samostatných betonových bloků. Ty jsou navzájem spojeny gumovým těsněním z přírodního kaučuku. V případě vyšších srážek a předpokladu povodní je zpracován závazný postup manipulace s vodní hladinou, který je řízen z ústředního dispečinku. Ten vyhodnocuje spad srážek, přítoky do Vltavské kaskády a další faktory a na základě těchto údajů se pak rozhoduje o stanovení provozních režimů na jednotlivých stupních,“ vysvětlil hrázný Pavel Melichar.

Členy komise nejvíce zajímalo, jak je to s ukládáním sedimentů a možností regulace vody v případě povodní. Hrázný konstatoval, že ukládání sedimentů na vodním díle Orlík je zanedbatelné a o výrazném snížení hladiny a tím vytvoření rezervy v případě povodní se vede odborná debata. Nyní se zpracovává studie zahrnující přehodnocení zájmů k využití vodního díla. Následně si členové komise prohlédli celé vodní dílo Orlík včetně elektrárny a kontrolních a měřících stanovišť.

Po prohlídce pokračovalo jednání komise zprávou o povodních, která vycházela z informací jednotlivých obcí z rozšířených působností (ORP). Se zprávou členy komise seznámil Pavel Visinger z oddělení vodního hospodářství z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.

„Zpráva konstatovala, že některé ORP ještě svá hlášení o průběhu a následcích letošní povodně dopracovávají a aktualizují. Došlé návrhy bude posuzovat speciálně ustanovená komise odborníků, jejíž vznik inicioval hejtman Josef Řihák. Již nyní je jasné, že této zmíněné protipovodňové komisi například navrhneme zvýšit retenční prostor Orlické přehrady, provést revizi některých manipulačních řádů všech přehrad Vltavské kaskády, vybudovat další měrný profil pod Prahou v Dolánkách, vyčistit nánosy jak velkých, tak malých koryt a podobně,“ řekl Zdeněk Milata, předseda Komise pro bezpečnost a IZS Středočeského kraje.

Jak ale pro portál Naše voda uvedel generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, hovořit v současné době o změně hladiny Orlíku je zatím předčasné.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz a Naše voda, foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině