HEINEKEN chce snížit spotřebu vody ve svých pivovarech o 30 procent

8. prosince 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

voda 2014 - odpovědné firmy

Podle pivovarské společnosti HEINEKEN hraje voda klíčovou roli v takzvaném udržitelném podnikání. Společnost se proto snaží, jak připomíná ředitel korporátní komunikace a koordinátor udržitelného rozvoje HEINEKEN ČR Jiří Hauptmann, snižovat spotřebu vody.

„U některých našich pivovarů se nám podařilo snížit spotřebu vody pod 2,8 hl na vyrobený hl piva. Ve srovnání s rokem 2013 a 2014 se jedná o snížení spotřeby vody o 5 %,“ připomíná Hauptmann. Společnost se podle něj snaží předávat své zkušenosti dál nejen ostatním podnikatelským subjektům, ale i v rámci dialogu se státem. To byla i náplň společného projektu s platformou Byznys pro společnost s názvem „Voda nad zlato“.

Bodem společného jednání byla i připravovaná novela Vodního zákona. Diskutovalo se zde například o tématech, jako jsou integrovaná povolení, zjednodušení reportování, definice znečišťujících látek a další. Oboustranný dialog firem se zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ukázal řadu pozitivních a praktických poznatků, které mohou být v rámci legislativních příprav využity.

„Téma udržitelného nakládání s vodou je pro platformu Byznys pro společnost jednou z priorit, a vážíme si proto zájmu mnoha organizací, které se do diskuze o vodě mají chuť zapojit. Pro naše partnery, ať již z řad společensky odpovědných firem nebo i státních a odborných institucí, proto na rok 2016 chystáme nový program na podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů. Bude vycházet z evropského manifestu Enterprise 2020, jehož jsme v Česku národním koordinátorem,“ uvedl Petr Halaj, programový manažer Byznys pro společnost.

Samotná společnost HEINEKEN se v oblasti vody angažuje hned v několika rovinách. Do roku 2020 chce například ve všech svých pivovarech snížit specifikou spotřebu vody o 30 % na 3,5 hl/hl a zaměřit se na kompenzaci/vyvažování vody v oblastech s nedostatkem vody a v ohrožených oblastech. Společnost také každoročně vydává vlastní zprávu o udržitelnosti, kterou najdete na:http://www.heinekenceskarepublika.cz/zprava-o-udrzitelnosti.

Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody také HEINEKEN mapuje mokřady v ČR, za první rok existence projektu se tak podařilo objevit a zmapovat 44 nových mokřadů. Ty patří mezi nejvíce ohrožené ekosystémy v ČR, a jak ukázaly nedávné výzkumy, za posledních 60 let zmizelo v České republice přes 950 000 ha mokřadů.

HEINEKEN díky celosvětové produkci spotřebuje každoročně 834 milionů hl vody, v České republice připadá na roční spotřebu v rámci výroby piva přibližně 8 milionů hl vody.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka