Generální tajemník OSN přihlížel v Praze výstavbě protipovodňových bariér

Aktualizováno 4. dubna 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

OSN - IMG_3404_B

Za doprovodu primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka a ministra životního prostředí Richarda Brabce se dnes v Praze na Alšově nábřeží zúčastnil generální tajemník OSN Pan Ki-mun demonstrační výstavby protipovodňových bariér.

Čelní představitel OSN, který je znám svým zájmem o důsledky změn klimatu, při výstavbě bariér také symbolicky přiložil ruku k dílu. Na místě byla i redakce portálu Naše voda, fotoseriál z akce si můžete tradičně prohlédnout na facebookové verzi našeho portálu. V krátkém brífinku vzpomenul Pan Ki-mun na ničivé povodně v roce 2002, které jej doslova „šokovaly“. Tradičně také neopomněl zdůraznit krásy hlavního města ČR.

Podle ministra životního prostředí čelila naše země v posledním desetiletí povodním opakovaně, což je podle jeho mínění zřetelným důkazem skutečnosti, že se klimatická změna posunula z pozice vědeckofantastických filmových scénářů do holé reality.

„Dalším extrémním projevem změny klimatu je sucho a tak se jednou může stát, že koryto Vltavy přejdeme suchou nohou. Na pokračující změny klimatu je potřeba reagovat co nejdříve, globálně i lokálně. Česká republika podporuje přijetí připravované nové mezinárodní smlouvy na úrovni OSN, která zaváže i ty největší světové emitenty skleníkových plynů k jejich dalšímu snižování. V nebližší době také předložíme vládě návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR shrnující stávající i odhadované dopady klimatických změn na krajinu, biodiverzitu, jednotlivé sektory ekonomiky i lidské zdraví a také možná adaptační opatření. V konečném důsledku pak může být přijetí preventivních opatření jednodušší i ekonomicky výhodnější než dodatečné odstraňování škod po povodních, či dlouhodobém suchu. Kromě toho jsem se rozhodl ustavit skupinu expertů zastřešenou Výzkumným ústavem vodohospodářským, která s využitím všech dostupných údajů připraví co nejrychleji Strategii udržení vody v krajině a snížení dopadů sucha. Toto téma považuji za mimořádně  důležité, protože následky sucha i v podmínkách České republiky mohou být velmi vážné a je nutno se na ně připravit stejně dobře jako na druhý extrém, tedy povodně,“ uvedl při setkání s generálním tajemníkem OSN ministr Brabec.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace