Generální ředitel Veolie se vyslovil pro poplatek z kysličníku uhličitého

Aktualizováno 15. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

frerot

Antoine Frérot, předseda představenstva skupiny Veolia, se vyslovil pro zavedení poplatku z kysličníku uhličitého v Evropské unii, který by mohl být případně spojen s uhlíkovým clem na jejích hranicích. Informovala o tom ředitelka komunikace Veolia ČR Marcela Dvořáková.

Poplatek by měl podle Frérota pomoci snížit emise skleníkových plynů. „Uhlík je třeba zpoplatnit, a to podle zásady ‚znečišťovatel platí‘ – kdo způsobuje znečištění, bude povinen odvádět poplatky, které budou účinně vybírány a přerozdělovány v podobě dotací či subvencí těm, kdo investují do ekologicky čistých řešení,“ prohlásil během tiskové konference zaměřené na vodohospodářství, odpadové hospodářství a energetiku Frérot.

Uvedl, že „zavedení takovéhoto systému by se mohlo stát jedním z cílů EU,“ přičemž cena uhlíku by měla „dosáhnout 30 až 40 eur“, aby motivovala ke snižování emisí. Dodal, že „tento princip zavedla Francie a některé další země před necelými padesáti lety v oblasti vodohospodářství – a zde se osvědčil.“ Zároveň však připustil, že získat souhlas všech zemí EU se zavedením tohoto společného mechanismu bude „složité“. Pro Antoina Frérota má systém poplatků – nikoli daní, jak zdůraznil – tu výhodu, že je snáze realizovatelný než trh s uhlíkem. Pokud jde o kritické hlasy upozorňující na to, že opatření sníží konkurenceschopnost evropských firem, přiklání se Frérot k zavedení „celní bariéry na hranicích Unie, založené na clech z produktů vstupujících na evropský trh, a to podle množství emisí skleníkových plynů“. Evropa zavedla systém obchodování s emisními kvótami kysličníku uhličitého (CO2). který se však ukázal jako neefektivní, neboť v důsledku krize se zvýšila nabídka povolenek, což způsobilo propad jejich cen.

V roce 2014 dosáhla skupina Veolia 10 % svého obratu v oblasti cirkulární ekonomiky, která je méně náročná na využívání surovin, s nimiž jsou většinou spojeny vysoké emise CO2. Příští týden se bude v Paříži za účasti řady velkých firem z celého světa konat setkání „Climate & Business Summit“. „Je reálné, že přinejmenším velké evropské podniky se dokážou shodnout na poměrně ambiciózních cílech,“ uvedl Frérot.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace