Frýdlantsko bude mít nové úpravny vody

Aktualizováno 11. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

FVS ÚV Bílý Potok - vizualizace

Stavební firmy začnou ve druhé polovině roku rekonstruovat dvě významné úpravny vody na Frýdlantsku.  Za Frýdlantskou vodárenskou společnost to uvedl Lukáš Váňa.

„Realizace projektů na úpravně vody Frýdlant a úpravně vody Bílý Potok je pro nás naprosto zásadní a nezbytná. Bez těchto investic bychom nebyli schopni dlouhodobě garantovat kvalitu vody pro naše klienty,“ je přesvědčený ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti (FVS) Petr Olyšar.

Především s nadlimitním množstvím dusičnanů má úpravna vody Frýdlant potíže. Dětem předškolního věku a těhotným ženám tak FVS vydává vodu balenou. Výjimka, která společnosti toto opatření umožňuje, ale končí na konci roku 2013, tedy v době, kdy úpravny vody ještě nebudou dokončené. „Připravili jsme provizorní opatření, které zajistí dosažení požadovaného limitu 50 mg/l dusičnanů v naší vodě už na podzim. Vodu budeme dusičnanů zbavovat pomocí reverzní osmózy,“ dodává Olyšar. Provizorní linka reverzní osmózy bude až do dokončení celé rekonstrukce umístěna v mobilním kontejneru. Toto dočasné opatření začne FVS realizovat v polovině srpna.

„Celý projekt je dlouhodobou záležitostí, na kterou jsme se poctivě připravovali. Je pravda, že jistou komplikací byly povodňové škody v roce 2010, přesto ale zdárně míříme k cíli. Součástí rekonstrukcí obou úpraven je totiž doplnění potřebných a velmi drahých technologií, díky kterým voda splní všechny přísné normy,“ vysvětluje Olyšar. Nutno podotknout, že kvalitu vody na Frýdlantsku „zhoršily“ především evropské normy, které se česká vláda zavázala dodržovat. A budou to právě evropské peníze, které FVS pomohou přísné evropské normy dodržovat.

Rekonstrukce obou úpraven vody začne ve chvíli, kdy budou podepsány smlouvy mezi investorem a poskytovatelem dotace. „Realizovat celý projekt bez peněz z Operačního programu životního prostředí by bylo nereálné. Na oba projekty jsme získali dotaci přes 292 miliónů korun. Vlastní investice naší společnosti pak čítá přes 66 miliónu korun. Jsou to veliké peníze, ale pro zásobování regionu pitnou vodou jsou naprosto nepostradatelné,“ zdůrazňuje Olyšar. Stavební práce by měly v obou případech trvat 18 měsíců.

Úpravna vody Frýdlant i úpravna vody Bílý Potok jsou nejdominantnější v systému zásobování pitnou vodou na Frýdlantsku. Ostatní zdroje jsou výrazně menší a méně významné. Obě rekonstruované úpravny navíc bez větších investic fungují od první poloviny 70. let minulého století.

Naše voda, vizualizace FVS ÚV Bílý Potok

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace