Fotoreportáž: VD Nová Říše a přírodní rezervace Jechovec

Aktualizováno 5. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

bledule Jechovec - IMG_4200

Rozsáhlé porosty bledule jarní zaujaly v uplynulém týdne nejednoho milovníka jarní přírody. A zaujaly také redakci portálu Naše voda, už i proto, že bledule s vodou souvisí – rostou totiž obvykle na podmáčených půdách, v našem případě v mokřadech u Jechovického potoka. Foto – klikni zde!

Příslušný lesní areál je součástí Přírodní rezervace Jechovec a rozkládá se na více než třech hektarech plochy v katastru obce Olšiny a zhruba 1,5 kilometru od obce Stará Říše. Na místo je možné dostat se poté, co několik set metrů za Starou Říší odbočíme polní cestou k lesu, a poté po dalších asi 300 metrech romantickou lesní pěšinou. Z druhé strany je pak možné dostat se k porostům bledulí od fotbalového hřiště SK Stará Říše cestou podél okraje lesa. Nejen bledule jsou ale místní atrakcí, která mimochodem za pár dní zmizí. Vzhledem k tomu, že lokalita je také prameništěm v porostech olšin, rostou na místě i další vzácné rostliny, jako je prvosenka, plicník nebo ptačinec hajní, výletníky již v současné době provází ťukání strakapouda velkého a celé území je také domovem řady obojživelníků, jako je ropucha obecná, skokan hnědý nebo čolek horský.

Nedaleko odtud se také nachází vodní nádrž Nová Říše, vybudovaná v letech 1979 až 1984, která slouží k zajištění zdrojů pitné vody pro vodárenskou skupinu Telč, Třešť a Jihlava. Přehrada není veřejně přístupná, zájemcům tak nabízíme jen pohledy z hráze na část vodní plochy, která byla vybudována na Olšanském potoce. Lokalita je chráněna jako Evropsky významná lokalita od roku 2004 a od roku 2012 jako přírodní památka Nová Říše. Pod vodní nádrží, prakticky hned u místní komunikace, je ale veřejně přístupný Brázdův rybník, který je často využíván (nejen) místními rybáři.

Naše voda, foto a fotoseriál Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství