Fotoreportáž: Testy protipovodňové ochrany kanalizace

Aktualizováno 13. října 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

PVK - test protipovodně 2

U Rohanského ostrova dnes za účasti novinářů demonstrovala společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) pravidelný test protipovodňových čerpadel. Stalo se tak i za účasti portálu Naše voda, který pro vás připravil z akce fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Novináři měli možnost prohlédnout si sanaci spodní části stoky, která se v současné době opravuje jako popovodňová škoda z roku 2013 a kterou novináře provázel manažer útvaru stokové sítě PVK Michal Dolejš. Poté následovala pravidelná zkouška protipovodňových čerpadel v hradidlové komoře 1. pluku.

Provozní zkoušky protipovodňových čerpadel probíhají dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Činnosti spojené s manipulacemi s uzávěry na stokové síti a nasazení mobilní povodňové čerpací techniky se řídí vypracovanými povodňovými plány. Údržbu povodňových uzávěrů a čerpacích systémů zajišťují strojní čety PVK. Pro obsluhu povodňové čerpací techniky za povodně je zaškoleno 140 pracovníků.

Při zkouškách se prověřuje nejen funkčnost čerpací techniky v místě plánovaného nasazení, ale kompletní proces organizace všech zapojených organizačních jednotek PVK od přípravy, vyzvednutí techniky ze skladu, její dopravy na čerpací místo, až po vlastní uvedení techniky do pohotovosti, zkušebního provozu a provádění potřebných měření hladin ve stokové síti. V podstatě jde o trénink se snahou o simulaci reálného stavu povodňového ohrožení.

Systém ochrany stokové sítě

Praha Město vybudovalo speciální opatření na kanalizaci. Je možné ji uzavřít tak, aby voda do města netekla právě prostřednictvím kanálů. Když se uzavřou povodňové uzávěry na výpustích kanalizace, je potom nutno část odpadních vod přečerpávat do Vltavy, zvláště pokud při průchodu povodně v Praze prší. Proto jsou na stokové síti objekty, ze kterých se odpadní voda přečerpává pevnými či mobilními čerpadly.

Ústřední čistírna odpadních vod s povodňovou čerpací stanicí,

133 hradidlových komor – 127 ks uzávěr a 72 ks zpětných klapek,

4 stabilní povodňové čerpací stanice na stokové síti o celkovém výkonu 2600 l/s s pohonem 4 mobilních motorgenerátorů na centrálním stokovém systému,

7 stabilních povodňových čerpacích stanic na dešťovou kanalizaci o celkovém výkonu 5500 l/s s pohonem 7 mobilních motorgenerátorů na území MČ Praha-Zbraslav,

12 čerpacích míst pro nasazení 23 mobilních sacích čerpadel o celkovém výkonu 2800 l/s na centrálním stokovém systému,

6 čerpacích míst pro nasazení 11 mobilních sacích čerpadel o celkovém výkonu 1100 l/s na území MČ Praha Zbraslav a Chuchle,

povodňová čerpací stanice vodního díla Libeňské přístavy, které provozuje Povodí Vltavy, s. p., jíž je přečerpávána voda ze srážkové kanalizace části Libně a Vysočan.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace