Fotoreportáž: Prověrka připravenosti na výpadek pitné vody

Aktualizováno 7. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

Cvičení PVK a Praha 2 - 2016 - IMG_0625

Prověřit koordinaci a připravenost jednotlivých subjektů na případ mimořádné situace bylo hlavním cílem cvičení, které proběhlo 7. června 2016 na území Prahy 2. Uvedla to vedoucí odboru Kanceláře starostky a vnějších vztahů Prahy 2 Ilona Chalupská. Foto – klikni zde!

Na akci, při které byla přítomna i redakce portálu Naše voda a připravila z ní pro vás fotoreportáž a videoreportáž, si Městská část Praha 2 a Pražské vodovody a kanalizace (PVK)  v rámci cvičení „Výpadek dodávky pitné vody v důsledku havárie vodovodního přivaděče“ vyzkoušely nácvik situace, kdy na rozsáhlém území Prahy 2 nepoteče z kohoutků pitná voda. Cvičení spojené s praktickými ukázkami náhradního zásobování pitnou vodou proběhlo na Vinohradech v prostoru před ZŠ Kladská. „Doufáme, že taková situace v Praze 2 hned tak nenastane, ale pokud by k ní došlo, víme přesně, jak postupovat. Dnešní cvičení prokázalo, že dokážeme okamžitě zmobilizovat všechny složky systému krizového řízení, spolupracovat při tom s Policií České republiky a Městskou policí a neprodleně informovat občany o tom, co se děje a jak je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová, předsedkyně krizového štábu a bezpečnostní rady Prahy 2.

V případě mimořádného výpadku dodávky pitné vody se Pražané nemusejí obávat, že zůstanou bez vody. „Pražské vodovody a kanalizace mají detailně zpracovaný scénář, jak v takovém případě postupovat, pokud bude zasaženo rozsáhlé území. Naštěstí podobné události bývají výjimečné,“ uvedl generální ředitel PVK Petr Mrkos. V prostoru před ZŠ Kladská PVK předvedly celou škálu možností náhradního zásobování pitnou vodou – autocisterny, hydrantové nástavce a balenou vodu, kterou ochutnaly i děti ze školních tříd.

Voda v sáčcích je novinkou, kterou PVK spustily v závěru loňského roku. Městská část Praha 2 se zapojila na jaře letošního roku do tohoto projektu, kdy se při mimořádných událostech zdarma tímto způsobem  zásobují handicapovaní spoluobčané či sociální a zdravotnická zařízení.

Při výpadku dodávky pitné vody se Pražané mohou informovat na zákaznické lince PVK 840 111 112, na webu www.pvk.cz v sekci havárie, kde jsou informace v reálném čase, nebo prostřednictvím služby SMS-INFO. Jde o bezplatné zasílání sms zpráv o událostech v lokalitě, kterou si klienti sami zvolí. Aktuální informace o dění v Praze 2 najdou i na webu městské části www.praha2.cz.

Naše voda, foto, fotoreportáž a videoreportáž Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace