Fotografická soutěž Voda a lidé – partneři pro život

20. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mlha-rybnik

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo vyhlašuje ve spolupráci s firmou Foto Mašek a pod záštitou města Znojma fotografickou soutěž, jejímž hlavním tématem je „Voda je život.“ Společnost to uvedla na svém webu.

Soutěž je určena pro analogové nebo digitální barevné i černobílé fotografie.

Základní podmínky fotografické soutěže jsou následující:

1) Snímek nesmí být starší než 1 rok

2) Do soutěže lze přihlásit pouze snímky, jejichž jste autory

3) Námět snímku se musí týkat zadaného tématu

4) Autor může být profesionální i amatérský fotograf

5) Maximální počet snímků od 1 autora – 3 ks

6) Na zadní straně fotografie bude uvedeno jméno autora, adresa, telefon, název snímku a datum pořízení snímku

Technická specifikace: Fotografie musí být ve formátu 20 x 30 cm.

Pořízené snímky zasílejte na adresu: VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo. Obálku označte „Fotografická soutěž“.

Odborná porota vybere 3 nejzdařilejší fotografie a jejich autoři obdrží věcné ceny.

1. cena – poukaz v hodnotě 5000 Kč na fotoslužby ve FOTO MAŠEK

2. cena – poukaz v hodnotě 1000 Kč na fotoslužby ve FOTO MAŠEK

3. cena – poukaz v hodnotě 500 Kč na fotoslužby ve FOTO MAŠEK

 

Uzávěrka soutěže: 20. 8. 2013

Autor se automaticky při zaslání fotografií vzdává autorského honoráře ve prospěch pořadatele a dává souhlas k publikaci. Snímky se nevrací. Na požádání autor doloží originální nosič. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny.

Zdroj: Vodárenská a.s.

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace