Firma dostala za znečištění řeky Mohelky pokutu 250 000 korun

12. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČIŽP znečištění řeka Mohelka

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Liberci uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti CIKAUTXO CZ s. r. o. z Jablonce nad Nisou. Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Firma podle mluvčí zanedbala pravidla pro nakládání se závadnými látkami, které ohrozily podzemní a povrchovou vodu. V roce 2015 obdržela ČIŽP opakovaně podněty týkající se pěnění v řece Mohelce v Jablonci nad Nisou-Kokoníně. Ve spolupráci s Policií ČR a vodoprávním úřadem inspektoři zajistili vzorky znečištěné vody. Analýzy prokázaly poměrně vysoké koncentrace tenzidů. Tyto látky se mimo jiné používají k odmaštění povrchů a jsou součástí speciálního výrobku používaného v technologii firmy CIKAUTXO CZ s r.o. „Ve firmě jsme na základě výsledků rozborů provedli kontrolu a zjistili zanedbání pravidel při ochraně vod. Společnosti jsme okamžitě uložili opatření k nápravě nezákonného stavu a zároveň jsme zahájili řízení o pokutě. Při stanovování její výše jsme zohlednili i to, že firma neplnila předepsaná technologická pravidla opakovaně,“ uvedla Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci.

Řeka Mohelka patří do povodí významného vodního toku Jizery, která je jedním ze zdrojů pitné vody pro Prahu. „Závadná látka sice nezpůsobila okamžitý úhyn ryb, ale nesporně došlo k jejich ohrožení. Poškození rybí osádky může mít dlouhodobější charakter,“dodala k případu Kolářová.

Naše voda, dokumentační foto ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství