Export sladkovodních ryb roste, domácí spotřeba ale mírně klesá

Aktualizováno 8. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vylov-2015

V roce 2015 dosáhla celková produkce tržních ryb v ČR 20 200 tun ryb, z toho bylo vyloveno 19 570 tun ryb z rybníků. Uvádí se to v dokumentu „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015“.

Ze speciálních zařízení (převážně z pstruhařství) bylo přitom podle „Zprávy“ získáno 594 tun a 36 tun ryb bylo vyloveno z přehrad. Na tuzemský trh bylo dodáno 9 154 tun živých ryb, čímž došlo k meziročnímu poklesu o 682 tun. Vývoz živých ryb dosáhl 9 884 tun, což představovalo nárůst o 1 477 tun. V roce 201 5 bylo zpracováno 1 949 tun ryb v živé hmotnosti, tedy 9,6 % z objemu vylovených tržních ryb.

Na našem území se v současné době nachází přibližně 24 tisíce rybníků a vodních nádrží o celkové ploše kolem 52 tis. ha. Z toho na více než 41 tis. ha se uskutečňuje vlastní chov ryb. V ČR existuje více než 70 významnějších producentů ryb (tj. s produkcí nad 5 tun ryb ročně) a několik set drobných chovatelů. Rozhodující producenty s chovem ryb a vodní drůbeže, zpracovatele ryb, instituce rybářského výzkumu a školství a také rybářské svazy v ČR sdružuje Rybářské sdružení ČR se sídlem v Českých Budějovicích.

V ČR je vyhlášeno více než 2 000 rybářských revírů o výměře přibližně 42 000 ha, přičemž je registrováno přibližně 350 000 rekreačních rybářů. Rybářské revíry jsou rozděleny na mimopstruhové a pstruhové. Největšími uživateli rybářských revírů v ČR jsou Český rybářský svaz, z. s., a Moravský rybářský svaz, z. s. Každoročně rekreační rybáři v rybářských revírech uloví cca 4–5 tisíc tun ryb, přičemž hlavní lovenou rybou je kapr obecný.

České rybářství je v posledních letech negativně ovlivňováno zejména nadměrnou predací rybožravými predátory (zejména kormoránem velkým a vydrou říční), změnou klimatu (sucho x povodně) a omezováním hospodářské činnosti z důvodu ochrany přírody.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy