Evropští lesníci hovořili v Bruselu také o dopadech klimatických změn

6. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Lesy ČR - Daniel Szórád - IMG_1372

Evropská lesnická strategie byla hlavním tématem valné hromady Evropské asociace státních lesů (EUSTAFOR), která proběhla tento týden za účasti generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Informovala o tom dnes mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Účastníci zvolili nového prezidenta asociace Per-Olofa Wedina ze Švédska, který vystřídal rakouského kolegu Georga Erlachera. „Asociace představuje klíčovou platformu zástupců státních lesů na území Evropské unie pro vyjednávání s evropskými institucemi. Usiluje o řešení všech témat spojených s trvale udržitelným lesním hospodářstvím. Výsledkem tohoto multifunkčního lesnického hospodaření je produkce obnovitelné suroviny, ale i ochrana přírody, zvyšování druhové rozmanitosti lesů, podpora rekreační funkce lesa
a zaměstnanosti,“ uvedl nový prezident.

Na valné hromadě se diskutovalo o nové evropské lesnické strategii z pohledu Evropského parlamentu. Dále se hovořilo o změnách klimatu i postupné přeměně druhové skladby evropských lesů ve vztahu k dřevozpracujícímu průmyslu, o obnovitelné energetice s výhledem do roku 2030, práci s médii i nevládními organizacemi a také o certifikačních systémech lesů.

V této souvislosti vyzval ředitel Szórád své kolegy ke společné diskusi se zástupci evropských institucí. „Asociaci EUSTAFOR považuji za správného partnera pro evropské instituce, ale i ostatní lesnicko-dřevařské skupiny, které působí v Bruselu,“ řekl. Jde například o Konfederaci evropských soukromých vlastníků lesů, Asociaci papírenského průmyslu, Asociaci dřevařského průmyslu a další. Znovu se zástupci EUSTAFORU setkají v červnu ve Finsku, kde se seznámí s praktickým způsobem hospodaření v tamějších státních lesích.

EUSTAFOR byl založen v roce 2006. V současnosti má 29 členů – podniků, které v  jedenadvaceti evropských zemích obhospodařují 30 milionů hektarů státních lesů s roční těžbou 123 milionů m3 a 13 milionů hektarů chráněných území. Tyto podniky zaměstnávají 100 tisíc lidí.

Naše voda, foto Lesy ČR – na snímku: vlevo Daniel Szórád – generální ředitel LČR, vpravo Per – Olof Wedin – prezident EUSTAFORU

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství