Evropský festival ptactva slavili lidé ve 40 zemích

3. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

evropsky-festival-ptactva-2016-josefovske-louky-cso

Více než 24 000 lidí se během uplynulého víkendu zúčastnilo Evropského festivalu ptactva, který již tradičně organizuje BirdLife International ve spolupráci s národními partnery. Informovala o tom dnes Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické (ČSO).

Ve 40 zemích Evropy a střední Asie se konalo 1070 vycházek, na nichž měli návštěvníci možnost pozorovat více než 5,8 milionů tažných ptáků na jejich dlouhé cestě do zimovišť. „Festival představuje ideální příležitost pro pozorování ptáků v přírodě,“ uvádí Dobruská, s tím, že jednotlivé vycházky vedou zkušení ornitologové, kteří návštěvníkům ochotně přibližují svět ptáků ve svém okolí – povídáním, prostřednictvím her, či ukázkami odchytu a kroužkování ptáků. V Česku se konalo 37 vycházek, kterých se účastnilo 1181 návštěvníků.

„Česká společnost ornitologická, stejně jako ostatní partnerské organizace Birdlife International, se takto snaží povzbudit lidi všeho věku, aby vyrazili do přírody a pozorovali, poznávali a obdivovali ptáky“, zdůrazňuje Dobruská. Cílem této mezinárodní akce je upozornit na nebezpečí, která na ptáky na cestách čekají a na nutnost mezinárodní ochrany. Aby mohli tažní ptáci dlouhodobě přežít, potřebují dobré hnízdní podmínky na severu, odpovídající zimoviště na jihu a mezi nimi řadu tahových zastávek, na kterých si mohou v bezpečí odpočinout a nalézt potravu.

Souhrnné výsledky této velké pozorovací akce se zaznamenávají za každou zemi a předávají evropskému organizátorovi, kterým letos byl BirdLife Switzerland, švýcarský partner BirdLife International. Ze zajímavých pozorování u nás jmenujme např.: kolpíka bílého, chřástala vodního, kulíka zlatého, jespáka křivozobého, racka malého, poláka malého.

Předběžné výsledky z Česka

Tři nejpočetnější druhy: špaček obecný – 24 746, kachna divoká – 1 631, lyska černá – 887, celkový počet pozorovaných ptáků: 43 222.

Naše voda, foto z akce: Návštěvníky Josefovských luk čekal cestou za ptáky průstup místními mokřady. Foto: Břeněk Michálek

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství