V Evropském parlamentu se dnes a zítra rozhoduje o odpadových směrnicích

23. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

odpady odbourávání - NS Pojďme za vodou - IMG_0866

Evropský výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu (ENVI) má na svém programu v pondělí a úterý také hlasování o nových odpadových směrnicích. Informuje o tom portál tretiruka.cz.

Jakmile směrnice projdou celým legislativním procesem EU, vstoupí podle článků 2 a 3 návrhů v platnost dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku EU, přičemž členské státy budou mít osmnáct měsíců pro jejich implementaci. Dále 25. ledna v Bruselu proběhne konference na téma oběhového hospodářství.

Přehled programu: ENVI 23.- 24.1. 2017

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

Prezentace posouzení uplatňování směrnice o odpadech z těžebního průmyslu 2006/21/ES v Evropské unii

Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES)

Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (hlasování)

Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (hlasování)

Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (hlasování)

Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (hlasování)

Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin

Další informace na: http://www.tretiruka.cz

Zdroj: www.tretiruka.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony