Evropské vody ke koupání se trvale zlepšují

Aktualizováno 6. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

lom Baraba - Cítov

Podle výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání v Evropě, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), splňuje 94 % koupališť v EU minimální požadavky na kvalitu vody. Informuje o tom portál enviweb.cz.

Z uvedeného průzkumu vyplývá, že v celkem 78 % koupališť je kvalita vody výborná a počet míst, která splňují alespoň minimální požadavky, se oproti loňskému roku zvýšil o téměř 2 %. Nejlepší situace panuje na Kypru a v Lucembursku, kde výbornou kvalitu vody vykazují všechna evidovaná koupaliště. Průměr EU, pokud jde o výbornou kvalitu vody, překračuje i dalších osm zemí: Malta (97 %), Chorvatsko (95 %), Řecko (93 %), Německo (88 %), Portugalsko (87 %), Itálie (85 %), Finsko (83 %) a Španělsko (83 %). Oproti předchozímu roku se tak výsledky zlepšily a pokračuje pozitivní trend, který v roce 1990 odstartovalo sledování kvality vody ke koupání na základě směrnice o jakosti vod ke koupání.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Skutečnost, že se kvalita vody ke koupání v Evropě neustále zlepšuje, je povzbudivá. Stále nám ale ještě zbývá mnoho práce, chceme-li zaručit, aby naše vody byly pitné a vhodné ke koupání a vodní ekosystémy byly zdravé. Musíme přijmout všechna opatření, která budou třeba, abychom vodu, tento vzácný zdroj, co nejlépe ochránili.“

Jak dodala Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA: „Evropa oplývá nejrůznějšími místy, kde se lze v létě zchladit – od severských fjordů po subtropické pláže. Dnešní zpráva dokládá, že kvalita vody ke koupání je obecně velmi vysoká, ačkoli stále se najdou místa, která se potýkají se znečištěním, a proto občany vyzýváme, aby si kvalitu vody ve svém oblíbeném místě koupání ověřovali.“

Evropská agentura pro životní prostředí každoročně zpracovává údaje o vodě ke koupání shromážděná místními orgány z více než 22 000 míst v 27 členských státech Evropské unie, Chorvatsku a Švýcarsku, v rámci kterých se měří stupeň výskytu bakterií z odpadních vod a chovů hospodářských zvířat. Více než dvě třetiny míst na koupání přitom připadají na pobřežní pláže a zbytek tvoří řeky a jezera.

Jednotlivé výroční zprávy vycházejí z dat shromážděných během předchozí koupací sezóny, takže letošní zpráva je kompilací dat z léta 2012. Přestože obecně došlo ke zlepšení, ze zprávy z tohoto roku vyplývá, že téměř 2 % koupališť na březích řek, jezer a moří mají špatnou kvalitu vody. Největší podíl nevyhovujících koupališť byl zaznamenán v Belgii (12 %), Nizozemsku (7 %) a Spojeném království (6 %), kde musely být některé pláže během sezóny 2012 uzavřeny. Obecně stojí pobřežní koupaliště v žebříčku hodnocení vysoko – přes 95 % mořských pláží v EU splňuje minimální požadavky a u 81 % byla kvalita označena za výbornou. Pro srovnání: hranici minimálních požadavků překračuje 91 % jezerních a říčních koupališť a 72 % nabízí vodu výborné kvality.

V některých oblastech zůstává problémem voda ze silných dešťů, kterou nestačí pojmout kanalizace, ačkoli díky lepšímu čištění vod a omezenému vypouštění surových odpadních vod do okolního prostředí se kvalita vody zlepšila. Začátkem 90. let minulého století mohlo vodu výborné kvality nabídnout pouhých 60 % koupališť, zatímco minimální požadavky splňovalo 70 % míst ke koupání.

Občané mohou nalézt informace o kvalitě vody ve svém oblíbeném koupališti na internetových stránkách agentury EEA věnovaných vodě ke koupání (pod heslem Bathing Water), kde si také mohou stáhnout data a prohlédnout interaktivní mapy. Pomocí internetové stránky Eye on Earth mohou navíc občané sami informovat o stavu místních rekreačních vod.

Zdroj: http://www.eea.europa.eu/cs/

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy