Evropa má nový červený seznam ohrožených ptáků

4. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Rybářství a rybníkářství

čejka chocholatá

BirdLife International, IUCN a Evropská komise představili tento týden historicky první červený seznam ptáků Evropy. Informoval o tom ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Po třech letech usilovné práce vydalo konsorcium vedené BirdLife International a financované Evropskou komisí nový Červený seznam ptáků. Červený seznam nabízí nezávislé zhodnocení rizika vyhynutí pro všechny druhy ptáků přirozeně se vyskytující v Evropě, od Atlantiku po Ural. Publikace je základem evropské ochrany ptáků v nejbližších letech. Červený seznam, vytvořený dle kriterií IUCN, je široce vnímaný jako nejobjektivnější a nejvíce respektovaný systém hodnocení ohrožení druhů.

Hlavní zjištění Červeného seznamu ptáků:

18 % ze všech 451 hodnocených druhů jsou ohrožené v zemích Evropské Unie (EU27). Z těchto  82 druhů,  je dle klasifikace Červeného seznamu v EU 11 kriticky ohrožených, 16 ohrožených a 55 druhů zranitelných.

13 % ze všech 533 hodnocených druhů je ohroženo v celé Evropě. Celoevropsky tedy 67 druhů, z nich 10 je kriticky ohrožených (nejvyšší možná úroveň ohrožení). Mezi nimi se nachází několik známých a oblíbených ptáků např. keptuška stepní, koliha tenkozobá nebo buřňák baleárský. 18 dalších druhů je uvedeno v kategorii ohrožení a dalších 39 jako zranitelní.

Zhoršení v Evropě: celkem 29 druhů bylo přeřazeno do vyšší kategorie ohrožení (v porovnání s rokem 2004). Mezi nimi najdeme např. hrdličku divokou, ústřičníka velkého, papuchalka bělobradého, alku malou, lindušku luční, bělokura rousného, racka tříprstého a poláka velkého. Některé druhy, jejichž stavy byly neutěšené již před deseti lety, se stále nevzpamatovaly: sup mrchožravý, rákosník ostřicový, čejka chocholatá, drop malý či orel volavý.

Zlepšení V Evropě: celkem 20 druhů bylo dříve považováno za tzv. regionálně ohrožené. Nyní jsou tyto druhy klasifikovány jako v Evropě málo dotčené (ačkoli některé z nich stále patří mezi celosvětově ohrožené druhy). Mezi ně patří několik charismatických druhů jako např. pelikán kadeřavý, polák malý, dytík úhorní, luňák hnědý, poštolka jižní, káně bělochvostá, rybák černozobý, potáplice severní nebo drop velký. Dalších 25 druhů je sice stále ohroženo v Evropě, ale v současnosti jsou méně ohroženi vyhynutím než před deseti lety a tak mohly být přesunuty do nižší kategorie ohrožení. Například buřňák madeirský  či hýl azorský, oba dříve klasifikováni jako kriticky ohrožení, jsou nyní uvedeni „pouze” jako ohrožení.

O Červeném seznamu

Evropský červený seznam ptáků je ke stažení: http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/RedList%20-%20BirdLife%20publication%20WEB.pdf

Červený seznam ohrožených druhů IUCN je nejobsáhlejší světový zdroj informací o stavu rostlinných a živočišných druhů z hlediska jejich ochrany. Je založen na objektivním systému zhodnocení rizika vyhynutí druhů. Druhy jsou rozděleny do osmi kategorií založených na různých kritériích včetně populačních trendů, velikosti a struktury populace a geografickém rozšíření. Druhy zařazené do kategorií kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné se souhrnně označují jako „druhy ohrožené“.
Červený seznam IUCN není jen registr jmen v jednotlivých kategoriích. Je to zároveň ucelený přehled informací o hrozbách pro jednotlivé druhy, jejich ekologických nárocích, prostředí ve kterém žijí a informací o tom, co je třeba udělat, , abychom zabránili jejich  vyhynutí. Více na www.iucnredlist.org.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) je celosvětově nejstarší a největší environmentální sdružení více než 1000 vládních i nevládních organizací a téměř 11 000 dobrovolných vědců a expertů ve více než 160 zemích. IUCN sídlí v Glandu, blízko švýcarské Ženevy. www.iucn.org.

Od roku 2005 Evropská komise financuje evropské Červené seznamy pro všechny suchozemské  skupiny obratlovců  s výjimkou ptáků a pro několik dalších skupin, např. pro měkkýše, včely, léčivé rostliny atd. V letech 2012–2015, vyplnil tuto mezeru projekt financovaný Evropskou komisí. Na projektu pracovalo konsorcium organizací vedené BirdLife International. Na tvorbě Červeného seznamu se podíleli tito členové konsorcia:  European Bird Census Council (EBCC), Wetlands InternationalIUCNBritish Trust for Ornithology (BTO), Sovon – Dutch Centre for Field Ornithology, Royal Society for protection of Birds (RSPB) a Česká společnost ornitologická (ČSO).

Kontakt : Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická, verm@birdlife.cz, 773 380 285

Naše voda, Foto Čejka chocholatá – seznam ohrožených ptáků ve vysokém rozlišení ZDE.

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy