Europoslanci chtějí rychlejší reakce na přírodní katastrofy

3. července 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vltava2

Finanční prostředky v nouzi musí získat všechny oběti přírodních katastrof rychleji a účinněji, uvedl ve středu Evropský parlament (EP). V usnesení, o kterém dnes informoval EP, také vyzval k uvolnění prostředků z Evropského fondu solidarity pro oblasti zasažené nedávnými povodněmi.

Poslanci usnesení přijali po úterní rozpravě o přírodních katastrofách navazující na fatální povodně, které na konci května a začátkem června zasáhly zejména Německo, Rakousko a Českou republiku, v menší míře pak Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Komise by dle poslanců měla zjednodušit pravidla fungování fondu, aby byly v budoucnu platby postiženým oblastem poskytovány co nejdříve poté, co dotčené členské státy požádají o pomoc.

Mezi nedávné přírodní katastrofy, které postihly Evropu, patří významné povodně v letech 2002 a 2010, sucha a lesní požáry v roce 2006, či sesuvy půdy na Madeiře v roce 2010. V současném rozpočtovém období může být každý rok uvolněna až miliarda eur z Fondu solidarity EU. Tato částka bude od roku 2014 poloviční.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině