Enzymatický přípravek brání ucpávání kanalizací tuky

5. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kanalizace olej

Jednou z možností, jak bránit ucpávání kanalizace a usazování organických zbytků z tuků, které bohužel často v kanalizaci končí, je aplikace enzymatického přípravku Fitonela. Přípravek je součástí ekologického programu SEKOL a na tuzemském trhu jej distribuuje společnost VENTURA-VENKOV.

Ta je známa spíše programem čištění vodních ploch od sinic, již zhruba 10 let ale pomáhá likvidovat v odpadních systémech prostřednictvím speciálních enzymů tuky, které enzymy štěpí na mastné kyseliny. Tím se brání ucpávání potrubí a snižuje zápach. Enzymatický přípravek Fitonela na rozdíl od chemických přípravků nezatěžuje životní prostředí, podporuje biologické procesy při čištění odpadních vod a prodlužuje životnost odpadních a kanalizačních systémů.

Přípravek je použitelný v domácnostech, ale i v potravinářských a restauračních provozech, provozech veřejného stravování a všude tam, kde jsou odpadní systémy silně zatížené tuky. Přípravek by měl být v případě rodinných domů či jednotlivých bytů aplikován v objemu 35 ml jednou měsíčně, v případě kancelářských budov a obytných domů ve stejném objemu třikrát ročně, v případě vývařoven či potravinářských výroben v objemu 500 ml dvakrát denně. Přípravek byl v minulosti opakovaně v praxi vyzkoušen, především na Pardubicku. Další informace na: http://www.ventura-venkov.cz.

Naše voda, ilustrační foto (tuk v kanalizaci) archiv Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace