ECHA: Glyfosát je toxický pro vodní organismy, ale není karcinogenní

4. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

řepka chemie krajina velkoplošné zemědělství

Glyfosát nepatři mezi rakovinotvorné látky. Informuje o tom týdeník Zemědělec s tím, že to tvrdí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

Výbor pro posuzování rizik organizace ECHA v tiskové zprávě uvádí, že souhlasí se zachováním současné harmonizované klasifikace glyfosátu jako látky, která způsobuje vážné poškození oka a která je toxická pro vodní organismy s dlouhodobými efekty. Zároveň ale dospěl k závěru, že dostupné vědecké důkazy nesplňují kritéria pro klasifikaci glyfosátu jako karcinogenu, látky mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

Předtím, než bude přijaté stanovisko zasláno Evropské komisi, projde ještě obvyklou redakční kontrolou. Komise a členské státy ho budou brát v úvahu, když budou v letošním roce rozhodovat o obnovení souhlasu s použitím účinné látky glyfosát v pesticidech. Evropská agentura pro chemické látky dodala, že její výbor měl plný přístup ke studiím, provedeným průmyslem. Také vyhodnotil všechny dostupné vědecké údaje, včetně vědecky relevantních informací získaných v průběhu veřejné konzultace v létě 2016. Agentura také upozornila, že výbor poskytuje nezávislé vědecké stanovisko ve věci klasifikace nebezpečnosti látky. Taje založena výhradně na jejích nebezpečných vlastnostech. Nebere ale v úvahu pravděpodobnost expozice dané látce, a proto neřeší rizika expozice.

Evropská agentura pro chemické látky hraje stěžejní roli při uplatňování zásadních právních předpisů Evropské unie týkajících se chemických látek ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, vyplývá z podkladů, které dává k dispozici. Agentura ECHA byla založena v roce 2007 a sídlí v Helsinkách ve Finsku. Dále uvádí, že pomáhá podnikům plnit požadavky vyplývající z právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek a zabývá se problematikou chemických látek vzbuzujících obavy. Také poskytuje informace o chemických látkách. ECHA má více než 500 zaměstnanců z 27 evropských zemí, čtyři vědecké výbory s odborníky ze všech členských států, fórum vnitrostátních orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů a tři sítě odborníků.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace