V Dyji, Jevišovce a Labi se objevila bakterie napadající brambory

Aktualizováno 3. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

bakt

Rostlinolékaři zaznamenali v několika úsecích Dyje, Jevišovky a Labe bakterii, která způsobuje hnědou hnilobu napadající brambory, rajčata a lilky. Při použití pro zavlažování brambor by se voda mohla stát závažným zdrojem infekce.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto vydal nařízení, jímž vymezil konkrétní úseky řek a označil je za zamořené. ČTK to sdělila Ivana Kršková z ústavu.

Na Dyji jde o úsek protékající katastry Tasovic a Hodonic a přibližně dvoukilometrový úsek kolem mostu v Hevlíně na Znojemsku. Na Jevišovce je zamořený tok v Hrušovanech nad Jevišovkou, na Labi úsek v Lukovně na Pardubicku, zjistila ČTK z nařízení.

Nařízení stanovuje zákaz používání vody z vymezených úseků k zavlažování porostů sadbových brambor. Také popisuje, jak zacházet s hlízami nesadbových brambor, které jsou pravděpodobně zamořené bakterií. Důležitý je například systém očisty a dezinfekce skladovacích prostor a patřičné zacházení se zbytky rostlin a hlíz.

Nesadbové brambory zavlažené vodou z opakovaně testovaných úseků vodních toků je nutné považovat za pravděpodobně zamořené, uvádí důvodová zpráva k nařízení. Jejich zpracování je možné, avšak jen po předchozím ohlášení ústavu, který bude provádět vzorkování a testování odpadních vod a kalů.

Bakterie Ralstonia solanacearum je škodlivým organismem, který je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území EU. Kromě brambor, rajčat a lilku napadá i řadu dalších rostlin, včetně volně rostoucích a plevelných.

První prokázaný výskyt v Česku je z roku 2010. Postupně se objevovaly nálezy v hlízách i říční vodě, loni poprvé také v hostitelských rostlinách na naplaveninových ostrůvcích nebo na březích Dyje. Konkrétně šlo o lilek potměchuť.

Zdroj: ČTK, Ralstonia solanacearum, symptom, foto: wikimdia commons, Clemson University

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině