Duchcovská marína na Liptické vyhlídce už stojí

18. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Duchcov - marína - stavba - IMG_2454

V uplynulém víkendu přibyl do mozaiky dlouhodobého projektu „Moře v Čechách“ další kamínek – fiktivní námořní přístav „Duchcovská marína“. Vzhledem k tomu, že redakce portálu Naše voda o akci již dříve informovala, byla také přítomna její realizaci.

Oproti původně plánovaným devíti dřevěným stěžňům symbolizující kotvící lodě jich nakonec zhruba 20 dobrovolníků – většinou členů a příznivců občanského sdružení „Moře klidu“ postavilo pouze sedm. Stalo se tak v lokalitě Liptická vyhlídka nad někdejším hornickým městem Duchcov. Fotoreportáž z akce si můžete tradičně prohlédnout na facebookové verzi portálu Naše voda, stejně tak jako další fotoreportáž ze samotného Duchcova, které lze bez nadsázky nazvat severočeskými Benátkami – v katastru města je nespočet menších i větších rybníků a množství historických objektů včetně místního zámku. Vodní podobu Duchcova představíme v průběhu tohoto týdne v rámci seriálu „Tipy na vodní výlety“.

Samotná Duchcovská marína bude slavnostně zprovozněna na Den architektů, 5. října 2014. Akci má předcházet pochod startující z města Duchcova v odpoledních hodinách, v současné době je plánováno zahájení pochodu na 14.00 odpoledne. Duchovním otcem maríny a dalších staveb souvisejících s myšlenkou „Moře v Čechách“ je přitom architektonická společnost Archwerk. Podrobnosti lze nalézt na webové stránce www.moreklidu.cz.

Projekt „Moře klidu“ počítá se zatopením těžebních jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří. V nejskromnější variantě by se moře prostíralo v přirozeném pásu prohlubní téměř v desetikilometrové šíři a mělo by plochu zhruba 20 000 ha s délkou pobřeží minimálně 60 km, velkorysejší varianta zahrnuje území od Kadaně po Teplice s plochou až 60 000 ha a délkou pobřeží minimálně 120 km. Maximální hloubka bude více než 150 metrů. Všechny varianty předpokládají propojení jednotlivých zbytkových jam a jejich následné zaplavení mořskou vodou kapacitním vodovodem z Baltského moře. Toto řešení je vodohospodářsky šetrné a technicky relativně jednoduché.

Dosud běžně přijímané plány na obnovu podkrušnohorské krajiny, které představují těžařské společnosti – tedy především lesnické rekultivace soustředěné kolem menších sladkovodních jezer – jsou podle sdružení Moře klidu ve svém deklarovaném záměru vytvořit v Podkrušnohoří rekreační oblast velice nedůsledné a krátkozraké. Naproti tomu vytvořením Moře klidu v České republice vznikne jedinečný krajinný komplex se skutečně zajímavým reliéfem, příznivým klimatem, pozoruhodným rostlinným i živočišným druhovým složením.

Naše voda, foto z akce: Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině