V dubnu se uskuteční konference Podzemní vody ve vodárenské praxi

Aktualizováno 17. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

240320132474

Od 1. do 2. 4. 2015 se v Hotelu Vista v Dolní Moravě uskuteční 2. Ročník odborné konference Podzemní vody ve vodárenské praxi. Uvedlo to Studio Axis, které je jedním ze spolupořadatelů konference.

Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 27. 2. 2015 nebo při naplnění kapacity sálu, uzávěrka plateb pak 13. 3. 2015
Zatímco první ročník ukázal, jak široká je paleta úkolů se kterými se musí pracovníci vodárenské a hydrogeologické profese zabývat a jak mnoho je toho ke zlepšování, druhý ročník již bude zaměřen na dva konkrétní a v současné době mimořádně frekventované okruhy.

Plejáda přednášek seznamující nás s aktuálními vodárenskými a hydrogeologickými poznatky, problémy a možnostmi jejich řešení bude tentokrát významně omezena na dva mimořádně aktuální okruhy: „SUCHO“ s podtitulkem „Jak řešit nedostatek podzemní vody způsobený vlivem klimatického sucha“ a „ZEMSKÉ TEPLO“ s podtitulkem „Jak řešit střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní vody“. Prostor bude samozřejmě otevřen i pro prezentaci poznatků a zkušenosti z praktického života vodárenských společností.

Program a více ke konferenci najdete zde

Zdroj: Studio Axis

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace