Druhá vlna podpor na krkonošské louky už běží

10. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Krkonošská louka

V rámci projektu LIFE CORCONTICA, který od loňského podzimu organizuje Správa KRNAP, mohou zájemci získat dotace pro návrat života na krkonošské horské louky a pastviny. Připomněl to dnes mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Od 1. října do 15 listopadu přijímá podle něj Správa KRNAP žádosti o příspěvek na péči o další cenné lokality. Finance lze čerpat formou příspěvku, podobně jako ze zavedeného Programu péče o krajinu. V první květnové výzvě jsme přijali celkem šest žádostí o příspěvek na hospodaření na devíti enklávách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy a Zadní Rennerovky. V současnosti probíhá předávání hotových prací naplánovaných pro letošní rok.

Na těchto i dalších lučních enklávách působí od poloviny června projektová pracovní skupina složena z pěti terénních pracovníků, kteří likvidují invazivní a expanzivní druhy rostlin (šťovík alpský, starček hajní), pročišťují zanesené odvodňovací stružky, provádí výřezy náletových dřevin a další tradiční hospodářské práce. Zvláštní pozornost je věnována kriticky ohroženému druhu hořečku mnohotvarému českému.

Veškeré práce realizované v rámci projektu mají za cíl dopomoci návratu kvalitního hospodaření na horské louky. Bez dlouhodobě a odpovědně hospodařících místních obyvatel, by Krkonoše nebyly takové, jaké si je přejeme mít – květnaté, barevné, zkrátka bohaté.

Ve druhé vlně, která odstartovala 1. října a končí 15. listopadu, bude možné žádat o příspěvek na enklávách:

Černá bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa – Rennerovy boudy, Dolní Malá Úpa – U Kostela, Erlebachova bouda, Friesovy boudy, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Mokré Jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorský Kříž, Sklenářovice a Špindlerova Bouda. Podpora pro tyto enklávy bude poskytována na dva až čtyři roky.

Žádat o příspěvek mohou jak vlastníci dotčených pozemků, tak jejich nájemci.

Žádost o příspěvek a další přílohy najdete zde: http://life.krnap.cz/druha-vyzva/ .

Více informací o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/ .

Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé evropsky významné druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) a rybku vranku obecnou (Cottus gobio). Hořeček se v současnosti vyskytuje pouze v Horních Albeřicích, populace vranky v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Naše voda, foto KRNAP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka