Drozdovický rybník se už revitalizuje

16. března 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

ilustrační foto

V minulém týdnu začala dlouho očekávaná revitalizace drozdovitého rybníka v Prostějově. Uvedl to Prostějovský večerník.

„Tato investiční akce byla zpožděna více než dost, ale nemůžeme za to my ani firma, která zvítězila ve výběrovém řízení. Vzhledem k tomu, že původně bylo naplánováno kompletní vybagrování dna od bahna, čekalo se na jeho vymrznutí či vyschnutí. Nestalo se ani jedno, ale to vůbec v tuto chvíli nevadí. Většina bahna totiž v rybníku zůstane,“ řekl Zdeněk Fišer, náměstek primátora města Prostějova. „

V rybníku se oproti předpokladům nachází jen nepatrné množství bahna. Na základě požadavku rybářů musí v nádrži zůstat, protože rybník slouží od svého vybudování v roce 1460 k chovu kaprů a jiných druhů ryb,“ dodala ve večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí ve městě.

V těchto dnech bagry rozebírají žulové obložení břehů, které se dočkají zpevnění a dalších úprav, vybuduje se nové napouštěcí zařízení a také se postaví nová výpusť. To vše za více než tři miliony korun. Podle Prostějovského večerníku vznikne i poloostrůvek pro vodní ptactvo a ostatní živočichy.

Zdroj: Prostějovský večerník  

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství