Dráchov v jižních Čechách už je chráněn proti velké vodě

Aktualizováno 15. listopadu 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

regulace-potok-zima

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil výstavbu protipovodňových opatření na řece Lužnici v obci Dráchov za 21 milionů korun. Portál Naše voda o tom dnes informovala mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

Účelem protipovodňových opatření v lokalitě Dráchov je především ochrana intravilánu obce před účinky velkých vod. Stavba spočívá ve výstavbě ochranné bariéry ve formě betonových zídek v celkové délce 550 metrů, které zajistí ochranu proti padesátileté vodě.

Linie zídek je vedena po levém břehu Lužnice od místní komunikace u silničního mostu v Dráchově směrem proti proudu k mlýnu Fousek. Nad mlýnem je bariéra vedena v linii stávajícího oplocení pozemků, následně přes luční pozemky a podél slepého ramene Lužnice.

Stavba o celkovém nákladu 21 milionů korun byla zahájena v březnu letošního roku a  jejím navrhovatelem je obec Dráchov. Akce probíhala v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství.

Program 129 120 ,,Podpora prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině