Dotace zabrání znečištění vody v okolí Transporty Chrudim

10. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

nevyčištěný potok

Na odstranění staré ekologické zátěže dostane město Chrudim dotace z Operačního programu Životní prostředí. Informovala o tom dnes mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) Michaela Jendeková.

„Z Operačního programu Životní prostředí je na odstranění znečištění vyčleněno 158 milionů korun. Tyto peníze půjdou hlavně na odtěžení kontaminované půdy ze tří ohnisek s nejvyšší koncentrací nebezpečných látek, aby se definitivně zamezilo jejich dalšímu pronikání do podzemních vod,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

V současné době se do zadávací dokumentace projektu už zapracovaly připomínky MŽP a jsou konzultovány s žadatelem. Po celkové finalizaci zadávací dokumentace bude ihned vyhlášeno výběrové řízení na realizátora sanace.

Kontaminace areálu je způsobena chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU), které byly v bývalém s.p. Transporta Chrudim využívány v rámci strojírenské výroby jako odmašťovadla a rozpouštědla. Chlorované uhlovodíky jsou nasáklé v zemině a ohrožují především zdroje pitné vody. Šíření kontaminace severním směrem k obcím Dřenice a Medlešice brání už několik let soustava vrtů, z nichž se čerpá kontaminovaná voda – tzv. hydraulická clona. Její provoz stojí kraj ročně kolem sedmi milionů korun, je to však jen provizorní opatření.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině