Dostatek sněhu v zimě je rozhodující pro zdroje pitné vody

4. ledna 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

IMG_0239 sníh

Především Královéhradecký a Jihomoravský kraj by mohly být při nedostatku sněhu letos v zimě ohroženy v průběhu roku nedostatkem zdrojů pitné vody. Vyplývá to z hodnocení dopadů sucha v roce 2014, které má portál Naše voda k dispozici.

Podle tohoto dokumentu má pro celkovou bilanci vodních zdrojů v ČR každoročně objem vody ve sněhu v zimním období. „Pokud nastane situace obdobná zimě 2013/2014, kdy zásoby sněhu byly 44x nižší než obvyklý průměr, jsou vodní zdroje ohroženy nedostatkem vody a při absenci jarních až letních dešťových srážek dochází k výskytu agronomického sucha,“ uvádí se v materiálu.

Situace v zásobování obyvatelstva pitnou vodou je přitom v ČR stabilizovaná všude, kde jsou využívány kapacitní zdroje z přehradních vodárenských nádrží nebo z hlubinných zvodní. Problémy ovšem nastanou tam, kde jsou zdrojem mělké podzemní vody, a není k dispozici možnost napojení na jinou soustavu. Při pokračujícím nedostatku srážek může dojít k ohrožení cca 300 000 obyvatel v oblasti Olomoucka, Zlínska, Přerovska, Uherského Hradiště a Plzeňska.

Z hlediska obavy před dopady sucha na zásobování vodou obyvatelstva byly proto prověřeny situace v jednotlivých krajích. Ze získaných informací vyplynulo, že i přes jarní sucho nedošlo k poklesu zásobování vodou tak, aby byly zapojeny náhradní nouzové zdroje. Nicméně ve třech krajích nejsou dostatečně zabezpečeny nouzové/náhradní zdroje (Zlín, Olomouc, Pardubice), a tím by bylo ohroženo zásobování cca 47 lokalit. V těchto oblastech je tedy třeba zlepšení systému zajištění náhradních zdrojů věnovat zvýšenou pozornost. V ostatních krajích jsou náhradní zdroje a nouzové zásobování zajištěny, nicméně se ve čtyřech případech doporučuje věnovat zpracování koncepce k omezení dopadů sucha (zejména Královéhradecký a Jihomoravský kraj).

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace