Dostane revitalizace slepého ramene v Polabinách druhou šanci?

Aktualizováno 14. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Revitalizaci mrtvého ramene Labe v Polabinách podporují zástupci Pardubického kraje i města Pardubice. Projekt by tak mohl dostat novou šanci. O snaze revitalizovat slepé rameno řeky dnes informoval mluvčí Pardubického kraje Jakub Rychtecký.  

Projekt na důsledné odbahnění lokality předložil státní podnik Povodí Labe koncem roku 2012 v rámci 42. výzvy Operačního programu životního prostředí. Předpokládané náklady revitalizace jsou odhadovány na 70 milionů korun. Pokud Povodí Labe se žádostí o dotaci uspěje, mohl by být projekt dokončen do dvou let.

Povodí Labe při tvorbě projektu a jeho technickém řešení postupovalo tak, aby vyhovělo požadavkům orgánů ochrany přírody, města a obyvatel v bydlících v blízkých panelových domech, ale i Univerzity Pardubice. „Přístupové možnosti k ramenu jsou pro běžnou mechanizaci velmi omezené, proto je počítáno s technologií těžení nánosů sacím bagrem. Na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR střediska v Pardubicích bude na rameni částečně obnoven průtok, kterého dosáhneme vybudováním napájecího a odpadního potrubí,“ vysvětlil Václav Jirásek, ředitel pro správu Povodí Labe.

„Povodí Labe na tomto projektu pracuje od roku 2007. Vyčištěním zaneseného koryta a znovuoživením slepého ramene polabinské vodní plochy Bajkal by Pardubice mohly získat za evropské peníze velmi příjemnou rekreační zónu nedaleko centra města. Je to jedna z posledních příležitostí, jak projekt realizovat,“ řekl krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy Zdenek Křišťál. „O podpoře revitalizace jsem jednal se zástupci města. Dané území má totiž z hlediska možností trávení volného času velký potenciál, ale dnes je spíše místem pro bezdomovce,“ dodal Křišťál. Ten o projekt usiloval již v minulosti jako zástupce Občanského sdružení Polabinská rekreační zóna.

„Pokud by se podařilo danou lokalitu revitalizovat, chtěli bychom v dané oblasti vybudovat rekreační sportovní zónu. V projektu jsou velmi pečlivě posuzovány zásahy do stávající vegetace, které by měly být prováděny tak, aby zůstala zachována i stávající část lužního lesa,“ doplnil náměstek primátorky města Pardubice František Brendl.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině