V Doksech začala další rekonstrukce kanalizace a vodovodu

7. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

opravy infrastruktury - 6

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Českolipsku realizaci další plánované investiční akce roku 2014 – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Doksech – Starých Splavech, v ulici Zátiší. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stoka kanalizace z roku 1967 je podle SVS ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: potrubí je popraskané a netěsné, v důsledku čehož dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. V téže ulici je v těsném souběhu s kanalizací veden azbestový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1969, který bude kvůli poruchovosti vyměněn zároveň s kanalizací. Dojde rovněž k přepojení deseti stávajících domovních vodovodních přípojek a rekonstrukci jednoho podzemního hydrantu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. září 2014. Práce začaly v průběhu 40. týdne, a to frézováním asfaltového povrchu nad budoucí výkopovou rýhou. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 89,1 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic včetně strategických pro tento okres je 98,1 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace