Dodávka pitné vody v Praze není ohrožena

Aktualizováno 2. června 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Voda a naše peněženka

Povodeň 2013 - 05_PRAHA

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odčerpávají v současné době v Praze vodu ze stokové sítě. Dodávky pitné vody obyvatelům hlavního města nejsou podle ředitelky komunikace společnosti Veolia voda Marcely Dvořákové ohroženy.

Vzhledem k rostoucímu průtoku vody ve Vltavě, kdy byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity, postupují Pražské vodovody a kanalizace (PVK) podle povodňového plánu a v koordinaci s krizovým štábem Hl. m. Prahy. Za tohoto stavu jsou průběžně prováděny manipulace na pražské stokové síti (uzavírají se komory atd.) a jsou osazována mobilní čerpadla a zprovozňována jednotlivá místa pro čerpání na stokové síti. Voda je ze stokové sítě postupně odčerpávána. Pokračuje také přečerpávání vyčištěné vody z Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči do Vltavy. Vzhledem k tomu, že se očekává dosažení 3. stupně povodňové aktivity provádí PVK veškerá opatření k ochraně majetku a minimalizaci škod. V době kulminace 3. stupně má průtok vody ve Vltavě stoupnout až na 2 750 m3/s.

Naše voda, foto: Eugen Kukla

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace