Do konce listopadu zrekonstruuje Severočeská vodárenská vodovodní řad v Mimoni

Aktualizováno 13. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

IMG_6303 kašna voda

Na 5,4 milionu korun přijde rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mimoni na Teplicku, kterou v těchto dnech zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informovala o tom dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Podle předsedy představenstva SVS Petra Skokana bude snahou společnosti omezit opakované uzávěrky komunikací. „Při plánované rekonstrukci kanalizace vždy předem prověřujeme způsob uložení a technický stav souběžně vedeného vodovodu, aby bylo eventuelně možné jejich výměnu provést v rámci jedné akce, jednoho výkopu,“ slibuje také Skokan.

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Jiráskově ulici z roku 1927 je ve špatném technickém stavu. Značná koroze betonového potrubí vede k prasklinám a netěsnosti trub. Vodovodní řad v Jiráskověulici je z roku 1928. Na několika místech do křižovatky s Březinovou ulicí kříží trasu kanalizace, proto by při rekonstrukci kanalizace docházelo k narušení tohoto řadu.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky o průměru 400 mm za kameninu o průměru 400 mm v délce 201 metrů.  Bude vybudováno sedm kanalizačních šachet. Dojde k přepojení osmi stávajících kanalizačních přípojek. Původní litinový vodovod o průměru 150 mm bude v délce 210 metrů nahrazen potrubím  z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE)  o průměru 160 mm. Dojde rovněž k přepojení devíti stávajících vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 4,479 milionů korun (bez 20 procent DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. srpna 2011. Stavební práce začaly 12. září a termín jejich dokončení je stanoven  do 30. 11. 2011.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace