O Dny otevřených dveří Povodí Vltavy má veřejnost zájem

12. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Vltavy Hněvkovice

O uplynulém víkendu proběhl Den otevřených dveří na vodních dílech České Vrbné a Hněvkovice v rámci akce Vltava Open, za velkého zájmu veřejnosti. Jak dnes informoval mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán, akce navštívilo na 500 zájemců.

Na vodním díle České Vrbné lidé v hojné míře využili možnost otevřené lávky spojující levý a pravý břeh řeky. Bezmála 200 zájemců absolvovalo komentovanou prohlídku, v rámci které měli možnost se dovědět detaily o provozování Vltavské vodní cesty, o provozu plavební komory, navštívili velín, prohlédli si přístav, kapitanát a zdvihací most.

Komentovanou prohlídku vodního díla Hněvkovice absolvovalo asi 300 návštěvníků v několika cyklech. Seznámili se s prací na velínu, s provozem plavební komory, prošli se po hrázi, ale zavítali i do tělesa samotné hráze. V rámci volného okruhu, ocenily především děti možnost prohlédnout si obslužnou techniku i loď, posadit se za volant či kormidlo.

Jak již portál Naše voda informoval, další akci pro veřejnost proběhne v sobotu 14. 5. 2016 od 9 do 15 hodin na vodním díle Žlutice na řece Střele. Navštívit bude možné hráz, protipovodňové hrazení, ale i komunikační štolu se strojovnou a malou vodní elektrárnou. Registrovat se na prohlídku je možné do pátku 13. 5. do 12 hodin na telefonních číslech 353 393 176, 724 046 298. V sobotu a v neděli 14. a 15. 5. mezi 10 a 18 hodinou, proběhne také Den otevřených dveří na elektrárně vodního díla Štvanice v Praze v rámci projektu Open House Praha. I zde je třeba se s ohledem na omezenou kapacitu objektu registrovat předem, a to na internetové adrese www.openhousepraha.cz

Povodí Vltavy, státní podnik, slaví letos 50 let od svého založení v roce 1966. U příležitosti tohoto významného výročí, připravil státní podnik Dny otevřených dveří na vybraných vodních dílech, které veřejnost bude moci navštívit formou komentovaných prohlídek. Akce se budou konat téměř vždy o víkendu v dopoledních hodinách, a to až do 22. října 2016. Vstup na Dny otevřených dveří je zdarma. Časy prohlídek a další informace budou průběžně aktualizovány na internetové adrese www.pvl.cz a na sociální síti Facebook www.facebook.com/povodivltavy

Uvedené akce probíhají za podpory Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Českého olympijského výboru.

Naše voda, foto z proběhlé akce (Hněvkovice) Povodí Vltavy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině