Dno rybníků tone pod nánosy bahna, na vině jsou povodně

25. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

vypuštěný rybník IMG_1171

Rekonstrukce rybníků, zaměřené zejména na odbahnění jejich dna, jsou podle vedení obcí a měst na Kutnohorsku v příštích letech naprostou nutností. Poukazuje na to Kutnohorský deník.

K potřebě renovací těchto vodních ploch přispěly také letošní červnové povodně, které některé z nich poničily takovým způsobem, že jejich obnova je nezbytná. Mezi takovéto povodněmi silně poškozené rybníky patří například rybník Březinský nedaleko Červených Janovic. „Bohužel povodně způsobily protržení hráze rybníka. Rádi bychom nechali tuto hráz opravit a s tím i výpustní zařízení,“ sdělil Stanislav Peroutka, jednatel Městských lesů a rybníků Kutná Hora. Podle Peroutkových slov se kromě protržení hráze povodně na vzhledu rybníků negativně podepsaly také další způsobem: většina z nich je silně zanesena bahnem. „Rybníky jsou plné bahna, které sem přinesla voda, co stékala z okolních polí,“ dodal Stanislav Peroutka.

Renovace rybníků jsou závislé na dotacích. Jak podotkl jednatel Městských lesů a rybníků Kutná Hora, samotná města nebo obce nemají dostatečné finanční prostředky, aby renovace rybníků provedly samy. To potvrdil i starosta Vlastějovic Jiří Lapáček. Vedení této obce se rozhodlo na žádost obyvatel nechat zrenovovat rybník v nedalekých Pavlovicích. „Odbahnění rybníka máme dnes již komplet hotové a také zkolaudované. K jeho renovaci nám výrazně pomohla dotace Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Rádi bychom spustili ještě druhou etapu renovace, ale vše nyní závisí na tom, zda se nám podaří získat další potřebnou dotaci, která by pokryla náklady,“ řekl starosta Jiří Lapáček. V rámci druhé etapy by rádi nechali u rybníka opravit bezpečnostní přeliv, odvod vody od sdruženého objektu i sdružený objekt samotný. Rybník funguje jako retenční a zároveň je hasiči využíván jako zdroj vody k odčerpání.

Za renovaci malých obecních rybníků se mnohdy „bijí“ právě členové místních sborů dobrovolných hasičů, kteří rybníčky využívají v případě hašení požáru jako odčerpávací nádrže. Své obnovy se tak dočká v budoucnu například rybník v Útěšenovicích nedaleko Zbraslavic, který leží hned vedle místní hasičské zbrojnice. Jeho renovace – především odbahnění – vyjde podle slov starosty Zbraslavic Ondřeje Havlovice na čtyři sta až pět set tisíc korun, které by měli získat v rámci dotace projektu Odbahnění a rekonstrukce malých rybníků. „Chceme provést nejen odbahnění, ale i opravit výpusť a bezpečnostní přeliv. Dále bychom chtěli zrenovovat také malý rybníček u hasičárny ve Zbraslavicích, který se snad v příštím roce dočká odbahnění,“ sdělil starosta. Dále dodal, že renovace větších rybníků, které obec vlastní, byly realizovány již v předchozích letech – jako například rybník Hrbolka v Rápošově – a v současné době by měly být všechny v dobrém stavu.

Některé rybníky mají už svoji „operaci“ za sebou. Mezi tyto šťastlivce patří například rybník v obci Želivec nedaleko Zruče nad Sázavou, kde zakončení prací obyvatelé náležitě oslavili. „Právě nedávno jsme zde dokončili odbahnění, a to proto, že se starostovi města Martinu Hujerovi podařilo získat po mnoha letech dotaci na tyto práce,“ sdělil tajemník Městského úřadu Zruč nad Sázavou Ivo Novák. Celý rybník byl odbahněn, břeh nechalo vedení Zruče nad Sázavou nově vydláždit, zároveň byly zpevněny jeho stěny.

Důvodů, proč se město k této rekonstrukci, která celkem vyšla podle slov tajemníka Iva Nováka přibližně na milion korun, pustilo, bylo hned několik. „Rybník zde byl už starý, navíc byl zanesen bahnem, co sem steče z okolních potoků. Po hrází rybníka má navíc dům jeden z místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že rybník a jeho hráz už byly opravdu staré, tak si několikrát stěžoval, že hráz prosakuje a propouští vodu,“ vysvětlil důvody, které přiměly město k rekonstrukci želiveckého rybníka, Ivo Novák, tajemník zručského městského úřadu. Město dále vlastní například rybník v Domahoři, ovšem žádné další opravy v této oblasti nutné nejsou.

Bez dalších plánů v oblasti rybníků je také vedení města Uhlířské Janovice. To potvrdila místostarostka Andrea Černíková. „Jeden z našich rybníků, které město vlastní, už rekonstrukci prodělal v předchozích přibližně pěti letech a další neplánujeme,“ sdělila místostarostka. Podle jejích slov okolí města letošními povodněmi tolik zasažené nebylo. „Komplikace způsobil v okolí především místní potok, který tady u nás pramení, takže větší škody napáchal až dále,“ dodala Andrea Černíková.

Zdroj: Kutnohorský deník, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství