Dnes je Světový den mokřadů

Aktualizováno 30. ledna 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

mokra

Na 2.únor připadá Světový den mokřadů. Těch v celém světě výrazně ubývá. Během dvacátého století jich zmizela polovina, upozorňuje Agentura ochrany přírody a krajiny ve své zprávě.

Mokřady mají přitom mimořádný význam – zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Světový den mokřadů má připomenout, proč je potřeba bažiny, slatiny, rašelinišť, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště chránit. Na seznam celosvětově nejvýznamnějších mokřadů je zapsáno i čtrnáct míst z České republiky.

Do seznamu mokřadů mezinárodního významu v současné době spadá 2186 mokřadů celého světa o celkové rozloze 208,5 milionu hektarů. Zásadním způsobem ovlivňují vodní režim v krajině a klima, zmiňují následky povodní. Mokřady jsou však ohroženy lidskou činností, zejména cíleným odvodňováním.

I česká krajina se vody v posledním století zbavovala: trubkovou drenáží je odvodněna nejméně čtvrtina zemědělské půdy, z 1300 tis. hektarů mokřadů, které byly evidovány v 50. letech, jich zbývá jen 350 tis. hektarů. Celková délka toků (76 000 km) byla zkrácena o 1/3. Krajina vysychá, voda rychleji odtéká a zvyšuje se riziko povodní.

„Zemědělská velkovýroba přeměnila v posledních šedesáti letech naši krajinu k nepoznání, pomalu z ní mizí život. K nápravě mohou přispět krajinotvorné programy, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny, jako jsou Program péče o krajinu či Program obnovy přirozených funkcí krajiny. Pomoci mohou i projekty Operačního programu Životní prostředí,“ řekl František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině