Deník: Stavba poldru ve Fulneku se odkládá

9. ledna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Již třetí rok se ve Fulneku hovoří o stavbě suchého poldru, který by mohl alespoň částečně zabránit případným záplavám v místní části Jerlochovice. V prosinci se jeho případná realizace pozastavila, upozorňuje Novojičínský deník.

Když v červenci 2009 zalila Fulnek povodeň, jež napáchala asi největší škody v místní části Jerlochovice, měla řada odborníků  jasno. Musí se lépe zprůtočnit Husí potok a vybudovat suchý poldr, který by zachytil vodu s bahnem, stékající z okolních polí.

„Město nechalo udělat projektovou dokumentaci, jenže podle ní se měly řešit majetkové vztahy pouze pod stavbou,“ naznačila na prosincovém zasedání Radka Krištofová, vedoucí Odboru územního rozvoje a životního prostředí fulnecké radnice.

Nastal ale problém, když nové vedení radnice zjistilo, že musí jednat ještě s vlastníky pozemků  v případném budoucím zátopovém území. Navíc ani jednání s vlastníky pozemků pod stavbou nebyla a nejsou jednoduchá.

Zástupci města pokračovali v jednáních, kdy řešili i pozemky pod zátopou. „Není tam vlastnicky dořešen jeden pozemek. Vlastníci si na schůzce řekli, kolik by chtěli, město řeklo, že zaplatí cenu podle znaleckého posudku nebo ceny obvyklé,“ doplnila v Deníku Radka Krištofová s tím, že jednání jsou na stejné úrovni jako v letech 2010 až 2011.

Vše došlo tak daleko, že 19. prosince loňského roku Odbor územního rozvoje a stavebního řádu Městského úřadu Fulnek územní řízení ve věci umístění stavby vodního díla „Suchý poldr Jerlochovice“ zastavil. Město se o získání souhlasů, případně samotných pozemků, bude pokoušet dále.  

Zdroj: Deník.cz

 
Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině