Den vody: Ostravský festival Jarní ozvěny uctí Den vody i vodáky

20. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodáci - foto Jiří janoušek raft

Součástí hudebně – cestovatelského festivalu Jarní Ozvěny, který se koná v sobotu 22. března v Ostravě, bude i vodácký program. Připomíná to vodácký server raft.cz.

Nejen pro vodáky bude vidění legendární film Zdenka Junka z roku 1982 Statisticky průměrný vodák, film Cesta na Jenisej a diašou o splouvání Krupy, Morači a dalších řek, život raftového průvodce přiblíží film Práce snů Toma Mähringa z dílny H2O maniacs.ou.

Návštěvníci Ostravy mohou také využít Den otevřených dveří v ostravské pobočce Českého hydrometeorologického úřadu, který se koná právě při příležitosti Světového dne vody (22. března) a Světového meteorologického dne (23. března). Bližší informace zde.

Den otevřených dveří se koná u příležitosti Světového dne vody (22. března) a Světového meteorologického dne (23. března).

Připraven je také nedělní sjezd řeky Odry z Ostravy do Polska příhraničními meandry. Zájemci o splutí nechť se ozvou na info@folkvostrave.cz nebo 602 282 335.

Naše voda, ilustrační foto www.raft.cz (Jiří Janoušek)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství